Actualiteit

Wetgevend kader rond H3 verlengd tot eind 2021

Het als laagpathogeen bestempelde H3N1-vogelgriepvirus zal voor velen die destijds getroffen zijn nog aanvoelen als een open wonde. Niet persé door het virus zelf, wel door de onmacht door het vacuüm op gebied van wetgeving die er toen heerste. Hier…

Woensdag 21 april 2021

Minister Crevits trekt Vlaamse H3-steun op met 1,7 miljoen euro

Het LPAI H3-virus heeft van april tot juli lelijk huis gehouden op in totaal 82 pluimveebedrijven, voornamelijk in de Provincie West-Vlaanderen. Aangezien het wachten was op het koninklijk besluit van 4 juli 2019 alvorens de Federale overheid effect…

Woensdag 18 december 2019

Getroffen H3-bedrijven wachten op Vlaamse witte rook

Het LPAI H3-virus heeft van april tot juli lelijk huis gehouden op in totaal 82 pluimveebedrijven, voornamelijk in de Provincie West-Vlaanderen. Het vacuüm op gebied van wetgeving omtrent dit virus heeft ervoor gezorgd dat er in eerste instantie gee…

Maandag 18 november 2019

Pluimveehoudster neemt het woord tijdens infovergadering H3N1

De infovergadering op 16 oktober te Tielt omtrent LPAI H3 had niet als bedoeling recht of rechtvaardigheid te laten gelden, wel om elke betrokken partij de gelegenheid te geven zijn visie, mening of bezorgdheid te uiten. Ondanks de situatie werd het…

Woensdag 30 oktober 2019

Ongeloof en frustratie troef bij infovergadering omtrent H3N1

Het hele H3-gebeuren houdt de pluimveesector al meer dan een half jaar in de ban. Het LPAI H3-virus mag dan van de radar lijken te zijn verdwenen. De gevolgen voor de getroffen bedrijven, zowel op financieel als emotioneel vlak, waren dit allesbehal…

Donderdag 17 oktober 2019

Publicatie tweede Kb omtrent H3 is een feit

Na de publicatie van het KB betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee op donderdag 11/07/2019 is nu eveneens het bijhorende tweede Kb omtrent de vergoedingen gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op dinsdag 08/10/2019.…

Dinsdag 8 oktober 2019