Actualiteit

Landbouwcommissie vraagt om uitleg over vergoeding voor pluimveehouders na uitbraak van H3N1-virus

Landbouwcommissie vraagt om uitleg over vergoeding voor pluimveehouders na uitbraak van H3N1-virus

In de landbouwcommissie van het Vlaams Parlement op 6 november werd er aan Minister van landbouw Hilde Crevits gepolst naar de steunmaatregelen voor pluimveehouders die getroffen zijn door het H3N1-virus. Er zou reeds een ontwerp van besluit zijn dat aan de Vlaamse Regering zal voorgelegd worden. Of het de agenda van de ministerraad van aanstaande vrijdag nog haalt lijkt onwaarschijnlijk, mogelijks wordt het pas geagendeerd voor volgende week vrijdag. Op witte rook is het zodoende nog even wachten al hopen we dat er tegemoet gekomen wordt aan de noden van de getroffen pluimveehouders en dat er een alternatief wordt aangereikt voor de tragedie die zich op Federaal niveau heeft afgespeeld. Minister Crevits maakte zich sterk dat haar administratie, eens er groen licht wordt gegeven, de dossiers tijdig zal kunnen afhandelen. Het volledige verslag kunt u hier bekijken.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1