Actualiteit

Verrijkte kooi-notering crasht door coronapandemie

Verrijkte kooi-notering crasht door coronapandemie Het sluiten van de horeca, de opmerkelijke terugdringing van de productiecapaciteit van de verwerkende industrie en de annulatie van geplande bestellingen doen de kooinoteringen crashen, al begin…

Woensdag 8 april 2020

Kippen niet vatbaar voor het SARS-CoV-2-coronavirus

Het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus zou afkomstig zijn van vleermuizen en heeft tot de coronaviruspandemie geleid. Onderzoeken van het Duitse instituut voor diergezondheid, Friedrich-Loeffler-Institut tonen aan dat varkens en kippen niet vatbaar zijn …

Dinsdag 7 april 2020

Inhoud komend APRIL nummer Pluimvee 

Een verslag van de Agridagen, toen COVID-19 nog ver weg leek, is onder meer in dit aprilnummer te vinden. April staat nog vers in ons geheugen gegrift doordat vorig jaar H3 in alle hevigheid doorbrak, nu wordt de sector opnieuw geconfronteerd. Ditma…

Maandag 6 april 2020

Druk op uitladers neemt toe

Door toedoen van de coronapandemie staat het uitladen onder druk door het wegvallen van de kip aan ‘t spit-kramen, de belangrijkste afzetmarkt voor de uitladers. Gezien deze te lichte braadkippen nauwelijks machinaal kunnen versneden worden, zijn de…

Woensdag 25 maart 2020

Ophokplicht in Nederland blijft van kracht

De ophokplicht die Nederland sinds 12 februari 2020 heeft ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee is verlengd. Dit liet Nederlands minister van Landbouw Schouten weten. Los van de besmettingen op 13 maart jl. bij een hobbybedrijf in de …

Woensdag 25 maart 2020

Social distancing-maatregel nefast voor vang –en laadploegen

Social distancing - een preventieve maatregel van de overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen waarbij werk gerelateerd transport is toegestaan mits het in acht nemen van anderhalve meter tussenafstand - is nefast voor de continuï…

Woensdag 25 maart 2020