Actualiteit

Verplichte staalname reinigingswater pluimveestallen!

Het kuiswater van pluimveestallen wordt door de Mestbank momenteel gecategoriseerd als een type 2 meststof. Dat betekent dat kuiswater voor het uitspreiden momenteel aan dezelfde regels is onderworpen als pluimveemest. Zodoende moet er voor kuiswate…

Woensdag 12 mei 2021

Tweede fase van AI-versoepelingen treedt in werking

Nadat een nieuw geval van het H5N8-vogelgriepvirus opdook werd de tweede fase van de exitstrategie, die normaliter zou geactiveerd worden op 20 april, on hold gezet. Minister Clarinval kondigde vorige week vrijdag aan dat de 2de fase van de versoepe…

Woensdag 12 mei 2021

ANB maakt richtsnoeren tussentijds stikstofkader bekend

Via een ministeriële instructie maakte Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir op 2 mei het tussentijds stikstofkader bekend. Concreet houdt deze instructie in dat er voor elke landbouwgerelateerde vergunningsaanvraag met ammoniakuitstoot er een pa…

Woensdag 12 mei 2021

Nieuwe releasedatum gekend van 2de fase van AI-versoepelingen

Nadat een nieuw geval van het H5N8-vogelgriepvirus opdook werd de tweede fase van de exitstrategie, die normaliter zou geactiveerd worden op 20 april, on hold gezet. Aangezien de algemene evolutie gunstig verloopt heeft Minister Clarinval opnieuw zi…

Zaterdag 8 mei 2021

Inhoud komend MEI nummer Pluimvee

Met het Europees burgerinitiatief 'End the cage age' en het hele PAS-dossier heeft de sector twee dossiers waar er heel wat aan te kluiven is. Europa zal binnenkort standpunten innemen omtrent Verwerkte Dierlijke Eiwitten (VDE’s). Katrien D’hooghe, …

Woensdag 5 mei 2021

Vogelgriepgolf Polen doet Poolse druk op EU-markt dalen

Het aantal besmettingen in Polen steeg aanzienlijk. Sedert het begin van dit jaar zijn reeds meer dan 240 haarden vastgesteld, waarvan meer dan de helft op professionele bedrijven. 3,5 miljoen stuks pluimvee zouden hierdoor gesneuveld of geruimd zij…

Dinsdag 4 mei 2021

Binnenkort labeling van in voeding verwerkte eieren?

Duitsland pleit voor een verplichte markering van de productievorm van in levensmiddelen verwerkte eieren zoals die nu al geldt voor tafeleieren in gans de EU. Op heden kan de consument alleen maar bij tafeleieren zien van welke huisvesting deze kom…

Dinsdag 27 april 2021