Actualiteit

“Wacht niet met hulp te zoeken tot het te laat is”

Enige tijd geleden zette Danny Coulier een stap opzij als voorzitter van de Landsbond Pluimvee vzw na tien jaar belangeloze inzet voor de pluimveesector. Danny, die de vzw Boeren op een Kruispunt altijd een warm hart heeft toegedragen, verzocht n.a.…

Vrijdag 14 juni 2024

Anoniem meldpunt moet pluimveesector naar hoger niveau tillen

De pluimveesector gedijt,  net zoals andere sectoren, niet in een ideale wereld. Het is zodoende niet onoverkomelijk dat er zich af en toe eens problemen stellen met traceerbaarheid, dierenwelzijn, bioveiligheid, voedselveiligheid, … zaken die een r…

Woensdag 12 juni 2024

(+) Vleeskippentekort doet Deinzeprijs opnieuw hoger noteren

Naar het voorstel van de afnemers om een gelijke notering aan te houden hadden de producenten geen oren en ook een tegemoet komende ‘+1’ behoorde voor de producenten nooit tot de opties. De stabielere markt helt sinds vorige week over naar een (ster…

Woensdag 12 juni 2024

Stikstofdecreet heeft stevige impact bij overdracht van NER

Door het stikstofdecreet wordt het aantal volledige overdrachten van nutriëntenemissierechten (NER) sterk gereduceerd. Op veel meer overdrachten, bijvoorbeeld tussen familieleden in tweede lijn, geldt een afroming van 25 procent. Ook voor vennootsch…

Dinsdag 11 juni 2024

Hoogste rechter verbiedt vangen aan de poten van pluimvee

In Nederland heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen. Hiermee houdt CBb geen rekening met de…

Dinsdag 4 juni 2024

Positieve resultaten testfase vaccineren tegen vogelgriepvirus

Twee vectorvaccins tegen hoogpathogene vogelgriep lieten, tijdens een veldproef met 1800 eendagskuikens in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), gunstige resultaten zien.   LNV is nu volop bezig met de vo…

Woensdag 29 mei 2024