Actualiteit

Derogatiemaatregelen voor het uitladen van slachtkippen

Het uitladen van slachtkippen is sinds 27/11/2020 verboden door een beslissing van Minister van landbouw David Clarinval na een positieve analyse van hoogpathogene H5N5 vogelgriep op een braadkippenbedrijf in Menen. Hierdoor moeten alle slachtkippen…

Zondag 29 november 2020

Nieuw VKI-document in voege vanaf 07/12/2020

Vanaf 07/12/2020 dient er een nieuw VKI-document , specifiek voor de braadkippensector, gebruikt te worden. Het voorgaande is dan niet langer geldig. Deze nieuwe versie is nu naar analogie met het FAVV-formulier en de medicijnlijst werd geüpdatet. U…

Woensdag 25 november 2020

Vijf voor twaalf voor Belgische pluimveesector

Terwijl de vogelgriep zijn duivels ontbindt in Europa, wordt de situatie in België steeds precairder. Het aantal gevallen in de omringende buurlanden neemt angstvallig toe. Vorige week vrijdag waren er 210 sites met besmette wilde vogels in Duitslan…

Dinsdag 24 november 2020

Prijs van soja schiet de hoogte in

De groeiende vraag uit China naar soja en de tegenvallende soja-oogsten liggen aan de basis van de aanzienlijke prijsstijgingen. Een kentering zal er niet direct inzitten, want ook naar volgend jaar toe worden er geen topopbrengsten verwacht door de…

Maandag 23 november 2020

Hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels in ons land

Vogelgriepvirus H5N8: Aanvullende maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels Op 13 november 2020 werden in een vogelopvangcentrum (VOC) in Oostende de eerste besmettingen van het H5N8 vogelgriepvirus vastgesteld bij 3 wilde voge…

Zaterdag 14 november 2020