Actualiteit

Lincospectinegebruik aan banden gelegd

Vanaf 28 januari treedt de nieuwe EU-verordening 2019/6 van kracht. Door deze verordening  wordt elk preventief gebruik van antibiotica aan banden gelegd. Het routinematige profylactisch inzetten van Lincospectine, een antibiotica dat soms gebruikt …

Woensdag 12 januari 2022

Vogelgriepvirus duikt opnieuw de kop op in Nederland

In Nederland zijn er meerdere uitbraken van vogelgriep vastgesteld op commerciële bedrijven, één bedrijf is gelokaliseerd in Blija, het ander in Bentelo.   In Blija (provincie Friesland) is er bij vleeskuikens vogelgriep (H5) vastgesteld. Daa…

Maandag 3 januari 2022

BFA trekt premie salmonellafonds op

Het bestuursorgaan van BFA heeft beslist de premie voor het IFS (Interventie Fonds Salmonella) op te trekken naar 2,5 EUR/1000 dieren vanaf 01/01/2022, waar dit begin 2021 nog maar werd verlaagd naar 0,5 EUR. BFA, beheerder van het IFS, maakt zich s…

Vrijdag 31 december 2021

Nieuwe haard van vogelgriep op leghennenbedrijf in Veurne

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Veurne, West-Vlaanderen. Het betreft een leghennenbedrijf dat gelegen is in de 10 km-zone Alveringem. Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewaki…

Dinsdag 28 december 2021

Vogelgriep vastgesteld bij pluimveebedrijf in Den Ham

In Den Ham (provincie Overijssel, Nederland) is bij vleeskuikens op een pluimveebedrijf vogelgriep (H5) vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant van de vogelgriep. De circa 80.000 kippen aanwezig op het bedrijf werden geruim…

Vrijdag 17 december 2021

Het FAVV kent bijkomende derogaties toe in de beperkingszones

Vanaf vandaag, 15 december 2021, heeft het FAVV een aantal bijkomende derogaties geactiveerd voor de beperkingszones in West-Vlaanderen en Antwerpen. Deze beperkingszones werden ingesteld nadat er hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 werd gevo…

Woensdag 15 december 2021

Twee haarden van hoogpathogene H5N1-vogelgriep ontdekt in België

In België zijn gisteren twee haarden ontdekt van het H5N1-vogelgriepvirus, waarvan Sciensano in de loop van deze namiddag het hoogpathogene karakter van de twee gevallen heeft bevestigd. Het ene betreft een braadkippenbedrijf met 26.000 dieren in de…

Woensdag 8 december 2021

Herbevolking in bewakingszone van 10 km sterk gelimiteerd

Door de uitbraak in Warhem (Fr.) ligt een deel van de bewakingszone van 10 km op Belgisch grondgebied. Het herbevolken van stallen in de zone is zodoende verboden, tenzij het om broedeieren betreft (farmhatching) en enkel voor die broedeieren die re…

Donderdag 2 december 2021