Actualiteit

Kippen niet vatbaar voor het SARS-CoV-2-coronavirus

Het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus zou afkomstig zijn van vleermuizen en heeft tot de coronaviruspandemie geleid. Onderzoeken van het Duitse instituut voor diergezondheid, Friedrich-Loeffler-Institut tonen aan dat varkens en kippen niet vatbaar zijn …

Dinsdag 7 april 2020

Druk op uitladers neemt toe

Door toedoen van de coronapandemie staat het uitladen onder druk door het wegvallen van de kip aan ‘t spit-kramen, de belangrijkste afzetmarkt voor de uitladers. Gezien deze te lichte braadkippen nauwelijks machinaal kunnen versneden worden, zijn de…

Woensdag 25 maart 2020

Social distancing-maatregel nefast voor vang –en laadploegen

Social distancing - een preventieve maatregel van de overheid om de verspreiding van het coronavirus in te dammen waarbij werk gerelateerd transport is toegestaan mits het in acht nemen van anderhalve meter tussenafstand - is nefast voor de continuï…

Woensdag 25 maart 2020

Corona en de huidige impact op de Belgische pluimveesector

Het SARS-CoV-2-virus, dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt, is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De impact van dit virus op verschillende sectoren is onnoemelijk, vooral de sierteeltsector wordt bijz…

Vrijdag 20 maart 2020

Chloorkippen zetten VK blok in handelsakkoord met EU

De Europese Commissie heeft de eis opgenomen in zijn onderhandelingsvoorwaarden met het Verenigd Koninkrijk dat de gezondheids- en hygiëne-kwaliteitsnormen in de voedsel- en landbouwsector moeten gehandhaafd worden. Concreet komt het erop neer dat h…

Woensdag 4 maart 2020