Actualiteit

“Niemand is gebaat met agrarisch racisme”

“Niemand is gebaat met agrarisch racisme”, met deze open brief trekt de Limburgse afdeling van de belangenorganisatie Landsbond Pluimvee fel van leer tegen twee opiniestukken die recent verschenen zijn over de schaalvergroting in de sector. Jean…

Vrijdag 8 november 2019

Neem Salmonellastalen best 20 dagen voor transport

Alvorens dieren te mogen verplaatsten moet er onder meer bepaald worden of deze dieren al dan niet vrij zijn van één van de te bestrijden Salmonella-subtypes Enteritidis en Typhimurium. De pluimveehouder dient hiervoor een Salmonella-uitgangscontrol…

Woensdag 6 november 2019

Onaangepaste opzetplanning creëert overaanbod op markt Deinze

De braadkippensector kende in 2018, over het ganse jaar gezien, een relatief gunstig jaar. Maar toch verbergt het jaargemiddelde van de prijsnotering in Deinze (€ 0,88), dat onder het tienjarig gemiddelde (€ 0,90) lag, een slechte periode. Dit was t…

Zaterdag 26 oktober 2019

FAVV-agent moet Chinese embargo’s op Belgisch vlees helpen opheffen

De federale regering heeft de aanstelling goedgekeurd van een FAVV-agent (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) bij de Belgische ambassade in Peking. Met behulp van deze 'sanitair attaché' hoopt België de Chinese embargo's op d…

Woensdag 23 oktober 2019

Continental Foods verhoogt ecologische voetafdruk

Continental Foods, de voedingsgroep achter onder meer Aïki, Devos Lemmens en Royco verhoogt zijn welzijnsnormen voor kippen. Dit deed het door de ‘Better Chicken Commitment’ (BCC) te ondertekenen. Better Chicken Commitment De BCC houdt onder …

Woensdag 16 oktober 2019

China binnenkort grootste importeur van Russisch pluimveevlees?

Door toedoen van de Afrikaanse Varkenspest (ASF) is de vraag naar pluimveevlees in China sterk toegenomen. Door dit hele gebeuren is China aan een sterke opmars bezig om de grootste importeur van Russisch pluimveevlees te worden waarmee het Oekraïne…

Vrijdag 11 oktober 2019

Einde H3-screening stemt sector enigszins geruster

Om herintroductie van het H3-virus te voorkomen door het latent aanwezig zijn van het H3-virus bij braad- en kalkoenbedrijven heeft de sector geijverd om een éénmalige screening op braadkippen- en kalkoenbedrijven boven de as het Kanaal Gent-Terneuz…

Woensdag 2 oktober 2019