Actualiteit

Afschaffing tegenonderzoek bij fokpluimvee door FAVV onwettelijk

In de omzendbrief van het FAVV (03/04/2020), betreffende de salmonellabestrijding bij fokpluimvee, werd er door het FAVV duidelijk vooropgesteld dat het vanaf heden niet meer mogelijk is om een tegenonderzoek aan te vragen. Bij nader inzicht lijkt d…

Woensdag 13 mei 2020

Nederland heft ophokplicht pluimvee op

Het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heft met ingang van woensdag 29 april de landelijke ophokplicht voor pluimvee op. De deskundigengroep dierziekten, die de overheid adviseert, is van oordeel dat het risico op inslee…

Dinsdag 28 april 2020

Kippen niet vatbaar voor het SARS-CoV-2-coronavirus

Het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus zou afkomstig zijn van vleermuizen en heeft tot de coronaviruspandemie geleid. Onderzoeken van het Duitse instituut voor diergezondheid, Friedrich-Loeffler-Institut tonen aan dat varkens en kippen niet vatbaar zijn …

Dinsdag 7 april 2020

Ophokplicht in Nederland blijft van kracht

De ophokplicht die Nederland sinds 12 februari 2020 heeft ingesteld voor bedrijven met commercieel pluimvee is verlengd. Dit liet Nederlands minister van Landbouw Schouten weten. Los van de besmettingen op 13 maart jl. bij een hobbybedrijf in de …

Woensdag 25 maart 2020

Tweede uitbraak van H5N8 vogelgriep in Duitsland op korte tijd

Enige dagen nadat er een uitbraak was bij een Duitse hobbyhouder nabij Leipzig, is er een uitbraak vastgesteld op een Duits kalkoenbedrijf in Noord-Duitsland. Het betreft opnieuw om de hoogpathogene H5N8-variant van het vogelgriepvirus. Zaterdag …

Maandag 23 maart 2020

Corona en de huidige impact op de Belgische pluimveesector

Het SARS-CoV-2-virus, dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt, is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De impact van dit virus op verschillende sectoren is onnoemelijk, vooral de sierteeltsector wordt bijz…

Vrijdag 20 maart 2020