Actualiteit

Noodtoestand in Brazilië na uitbraak van vogelgriep

Brazilië, ’s werelds grootste exporteur van kip ter wereld, heeft zijn eerste gevallen van vogelgriep gemeld. De regering riep de noodtoestand uit om de verspreiding van vogelgriep vanuit wilde vogels naar pluimveebedrijven te voorkomen. Dit deed he…

Dinsdag 23 mei 2023

(+) Hoelang blijft de ophokplicht nog overeind?

Minister Clarinval voerde op 5 oktober 2022 een afschermplicht in voor alle geregistreerde pluimvee-inrichtingen ter bescherming tegen HPAI. Ondertussen moeten houders van vrije uitloophennen hun dieren al meer dan 200 dagen de toegang tot de uitloo…

Woensdag 26 april 2023

Zone Aalst opgeheven - Nieuwe besmettingen bij hobbyhouders

Nadat vandaag de eindscreening in de bewakingszone Aalst met gunstig resultaat is afgewerkt, zal deze zone in de komende nacht – de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 maart - worden opgeheven. In het hele land zijn vanaf zondag dan nog enkel de nati…

Vrijdag 24 maart 2023

Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Twee nieuwe vectorvaccins tegen hoogpathogene vogelgriep bleken effectief in een eerste experimentele proef onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Belangrijk is dat de vaccins niet alleen besche…

Woensdag 22 maart 2023

DGZ zoekt Limburgse pluimveehoud(st)er

Het bestuursorgaan van DGZ doet een oproep naar actieve veehouders om zich kandidaat te stellen voor vijf open mandaten in de algemene vergadering. Voor pluimvee specifiek is DGZ op zoek naar een kandidaat voor de sector pluimvee Limburg, als opvolg…

Donderdag 16 maart 2023

Demoproject OptiWel-Emis, ook iets voor jou?

Stikstofemissie en dierenwelzijn zijn twee actuele thema’s in de vleeskuikenhouderij. Het verlagen van de bezettingsdichtheid en het houden van trager groeiende vleeskuikenrassen worden naar voor geschoven als maatregelen die het dierenwelzijn verbe…

Vrijdag 10 maart 2023

Anti-vaccinatiestandpunt vogelgriep kantelt wereldwijd

Nu vogelgriep is uitgegroeid tot een mondiale problematiek met ernstige gevolgen gaan steeds meer landen hun anti-vaccinatiestandpunt heroverwegen. In Mexico en Equador zijn ze reeds gestart met vaccinatiecampagnes, Europa werkt er naar toe en de Ve…

Woensdag 22 februari 2023