Actualiteit

België herwint vogelgriepvrije status

De Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft op 16 augustus 2021 de zelfverklaring goedgekeurd waardoor België zijn ziektevrije status voor hoogpathogene aviaire influenza bij pluimvee heeft herwonnen. Deze herwinning maakt de internationaal…

Woensdag 18 augustus 2021

Afbakeningszones Moerzeke opgeheven

De afbakeningszones, die het FAVV had ingesteld naar aanleiding van de nieuwe besmetting met het hoogpathogene vogelgriep virus H5N8 bij een particuliere houder in Moerzeke (Hamme - Oost-Vlaanderen) op 16/07/2021, zijn zoals gepland afgelopen weeken…

Maandag 16 augustus 2021

Ophokplicht verder ingetrokken

In Nederland is de afscherm- en ophokplicht in twee aanvullende regio’s rondom Drenthe deze nacht, 30 juni om 00:00, ingetrokken. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.   Minister Schouten acht het ver…

Woensdag 30 juni 2021

Belgische deel 10 km-zone Weert opgeheven

In Weert werd op 21 mei het hoog pathogene vogelgriepvirus vastgesteld op een kalkoenenbedrijf. De 10 km-zone viel deels op Belgisch grondgebied. Eind vorige week is de eindscreening in dat Belgische deel van de 10 km-zone rond Weert met gunstig res…

Maandag 21 juni 2021

Europese aanpak vogelgriepvirus dringt zich op

Aviaire influenza, beter bekend als vogelgriep, is een haast jaarlijks terugkerend fenomeen dat telkens gepaard gaat met heel wat economische schade door de handelsembargo’s die worden ingesteld voor pluimveeproducten. Leen Dierick (CD&V) dringt aan…

Vrijdag 11 juni 2021

H5N8-vogelgriepvirus duikt opnieuw op in België

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene vogelgriep virus H5N8 vastgesteld, ditmaal bij een particuliere houder in Le Roeulx (Henegouwen). Al het aanwezige pluimvee is geruimd. De nieuwe Europese regels vereisen het afbakenen van een 3 e…

Donderdag 10 juni 2021

Frankrijk denkt na om in de toekomst te vaccineren tegen vogelgriep

Het Franse ministerie voor landbouw gaat kijken of preventieve vaccinatie van pluimvee tegen vogelgriep haalbaar is en wat de mogelijke implicaties zijn. Deze overweging wordt gemaakt nadat, voornamelijk in het zuidwesten van Frankrijk, er zich dit …

Dinsdag 18 mei 2021