Actualiteit

Bijkomende H5 vogelgriephaard in Diksmuide

Bijkomende H5 vogelgriephaard in Diksmuide

Er is een bijkomende besmetting van hoogpathogene vogelgriep H5 vastgesteld in de vorige week afgebakende 3 km-zone in Diksmuide. Het gaat om een leghennenbedrijf dat op enkele honderden meters gelegen is van de eerdere haard. In het bedrijf werden monsters genomen omwille van een licht toegenomen sterfte bij de ca. 24.500 leghennen. Sciensano heeft daarin vogelgriep bevestigd. De dieren zijn vandaag geruimd, samen met de aanpalende vleeskippenstallen.

Door de besmetting breiden de zones Diksmuide enkele honderden meters westwaarts uit. Twee bijkomende pluimveehouderijen komen daardoor onder de maatregelen van de bewakingszone te vallen. Voor alle houderijen in de beperkingszones Diksmuide schuift uiteraard ook het opheffen van de maatregelen met een week naar achter.

Instructies beschermingszone (3 km)         
Instructies bewakingszone (10 km) 

In licht van de ontwikkelingen langsheen de vogelmigratieroutes die ons land aandoen en het toegenomen aantal besmettingen bij wilde vogels en pluimvee dat daarbij is vastgesteld heeft Minister van Landbouw David Clarinval de ophokplicht opnieuw ingevoerd voor geregistreerde houderijen vanaf zaterdag 09/12/2023. Vanaf dan gelden daardoor opnieuw de volgende maatregelen in het hele land:

  • De afschermverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen wordt opnieuw ingesteld.
  • Het binnen of afgeschermd voederen van pluimvee en vogels blijft verplicht.
  • Het binnen drenken van pluimvee en vogels wordt opnieuw ingesteld.
  • Het gebruik van onbehandeld oppervlaktewater bij pluimvee en vogels wordt opnieuw verboden.
  • De huidige regeling omtrent het uitladen van commercieel slachtpluimvee , waarbij onder strikte bioveiligheidsmaatregelen een uitlaadperiode van maximaal 10 dagen mogelijk is, blijft behouden.
  • Het verhoogd toezicht in de commerciële pluimveehouderij, waarbij een behandeling van pluimvee enkel mag worden opgestart indien monsters voor een laboratoriumonderzoek worden overgemaakt aan DGZ of ARSIA, blijft onverminderd van toepassing.

Heeft u vragen of problemen omtrent vogelgriep of de maatregelen die erbij komen kijken, aarzel niet contact op te nemen via info@pluimvee.be.

Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Dierengezondheid , West Vlaanderen