Actualiteit

Gerechtelijk onderzoek opgestart naar vangploeg

Er is een grootschalig onderzoek opgestart naar een belangrijke vangploeg in de pluimveesector die actief was in België, Nederland en delen van Frankrijk en Duitsland. Volgens het arbeidsauditoraat waren de identiteitspapieren van enkele tientallen …

Donderdag 18 mei 2023

Resolutie tegen doden van eendagskuikens weggestemd

Vorige week stemde de meerderheid in de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement tegen een resolutie van Groen en Vooruit, met steun van het Vlaams Belang, om een einde te maken aan het doden van eendagskuikens. De partij wil dat in de toeko…

Maandag 3 april 2023

Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Twee nieuwe vectorvaccins tegen hoogpathogene vogelgriep bleken effectief in een eerste experimentele proef onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Belangrijk is dat de vaccins niet alleen besche…

Woensdag 22 maart 2023

Met gen-technologie naar hennen die geen haantjes meer voortbrengen

Het afdoden van de economisch oninteressante mannelijke kuikens staat onder sterke druk en een aantal landen (D, Fr) hebben recent al een verbod ingesteld. Naast de technieken om het geslacht in het ei voor uitkomst te bepalen of het opfokken van de…

Woensdag 22 maart 2023

Demoproject OptiWel-Emis, ook iets voor jou?

Stikstofemissie en dierenwelzijn zijn twee actuele thema’s in de vleeskuikenhouderij. Het verlagen van de bezettingsdichtheid en het houden van trager groeiende vleeskuikenrassen worden naar voor geschoven als maatregelen die het dierenwelzijn verbe…

Vrijdag 10 maart 2023

Kweken we binnenkort massaal insecten op pluimveemest?

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen UR gingen de geschiktheid na van mest als voedingsbodem voor de kweek van insecten als hoogwaardige eiwitbron voor mens en dier. Hieruit blijkt dat het gebruik van kippen- en varkensmest…

Maandag 6 maart 2023

Anti-vaccinatiestandpunt vogelgriep kantelt wereldwijd

Nu vogelgriep is uitgegroeid tot een mondiale problematiek met ernstige gevolgen gaan steeds meer landen hun anti-vaccinatiestandpunt heroverwegen. In Mexico en Equador zijn ze reeds gestart met vaccinatiecampagnes, Europa werkt er naar toe en de Ve…

Woensdag 22 februari 2023

Opiniestuk: Hocus Pocus…PAS

Of over het gegoochel met cijfers rond de Programmatische Aanpak Stikstof.             De discussies over stikstof blijven hoog oplaaien en de cijfers vliegen de burger rond de oren. Maar waar gaat het precies over, en wat betekent die cijfe…

Woensdag 1 februari 2023

Frankrijk wil eind 2023 vaccineren tegen vogelgriep

Frankrijk wil in de herfst van dit jaar beginnen met vaccineren tegen vogelgriep, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Dit liet minister voor landbouw Marc Fesneau weten. Frankrijk gaat daarom de activiteiten voor de ontwikkeling van een vaccin teg…

Woensdag 4 januari 2023