Actualiteit

Vzw Verenigde Veehouders hekelt foutieve cijfers VMM in PAS-saga

De vzw Verenigde Veehouders heeft via een open brief aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) een dringende aanpassing gevraagd van de gepubliceerde ammoniakemissiecijfers waarop de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is gebaseerd. “Een internation…

Woensdag 28 juni 2023

Gerechtelijk onderzoek opgestart naar vangploeg

Er is een grootschalig onderzoek opgestart naar een belangrijke vangploeg in de pluimveesector die actief was in België, Nederland en delen van Frankrijk en Duitsland. Volgens het arbeidsauditoraat waren de identiteitspapieren van enkele tientallen …

Donderdag 18 mei 2023

Resolutie tegen doden van eendagskuikens weggestemd

Vorige week stemde de meerderheid in de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement tegen een resolutie van Groen en Vooruit, met steun van het Vlaams Belang, om een einde te maken aan het doden van eendagskuikens. De partij wil dat in de toeko…

Maandag 3 april 2023

Vaccinatietraject vogelgriep gaat door met twee vaccins

Twee nieuwe vectorvaccins tegen hoogpathogene vogelgriep bleken effectief in een eerste experimentele proef onder gecontroleerde omstandigheden uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research (WBVR). Belangrijk is dat de vaccins niet alleen besche…

Woensdag 22 maart 2023

Met gen-technologie naar hennen die geen haantjes meer voortbrengen

Het afdoden van de economisch oninteressante mannelijke kuikens staat onder sterke druk en een aantal landen (D, Fr) hebben recent al een verbod ingesteld. Naast de technieken om het geslacht in het ei voor uitkomst te bepalen of het opfokken van de…

Woensdag 22 maart 2023

Demoproject OptiWel-Emis, ook iets voor jou?

Stikstofemissie en dierenwelzijn zijn twee actuele thema’s in de vleeskuikenhouderij. Het verlagen van de bezettingsdichtheid en het houden van trager groeiende vleeskuikenrassen worden naar voor geschoven als maatregelen die het dierenwelzijn verbe…

Vrijdag 10 maart 2023

Kweken we binnenkort massaal insecten op pluimveemest?

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Wageningen UR gingen de geschiktheid na van mest als voedingsbodem voor de kweek van insecten als hoogwaardige eiwitbron voor mens en dier. Hieruit blijkt dat het gebruik van kippen- en varkensmest…

Maandag 6 maart 2023