Actualiteit

Kippen niet vatbaar voor het SARS-CoV-2-coronavirus

Het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus zou afkomstig zijn van vleermuizen en heeft tot de coronaviruspandemie geleid. Onderzoeken van het Duitse instituut voor diergezondheid, Friedrich-Loeffler-Institut tonen aan dat varkens en kippen niet vatbaar zijn …

Dinsdag 7 april 2020

Uitval door vlekziekte na vaccinatie niet uitgesloten

Uitval aan het einde van de ronde door toedoen van vlekziekte is, ondanks vaccinatie, niet ondenkbaar. Dat blijkt uit een Nederlands praktijkonderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Jaarlijks duiken er wel enkele gevallen op van vlekz…

Dinsdag 10 maart 2020

Noord-Zuidsamenwerking voor DGZ en ARSIA

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en haar Waalse zuster Arsia gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Hiertoe ondertekenden Jean Detiffe, voorzitter van Arsia, en Marcel Heylen, voorzitter van DGZ, een intentieverklaring tot samenwerking. Ondan…

Zaterdag 22 februari 2020

ILVO investeert in nieuwe proefstal voor pluimvee

Strengere eisen rond milieu, maatschappelijke vragen rond dierenwelzijn, de stijgende pluimveevleesproductie in Vlaanderen,… Om aan de nood van de pluimveehouderij en de toeleverende sectoren in Vlaanderen naar bijkomend innovatief onderzoek tegemoe…

Maandag 30 december 2019

Vlaanderen investeert 3,6 miljoen euro in foie gras-‘kweekvlees’

Foieture, een samenwerkingsproject tussen verschillende organisaties, ontvangt van Vlaams minister van innovatie Hilde Crevits (CD&V) 3,6 miljoen euro om foie gras-‘kweekvlees’ te ontwikkelen. Foieture Foieture is een samenwerkingproject tuss…

Maandag 16 december 2019

Witte legkippen meer toekomst dan bruine?

Voor de commerciële eiproductie worden wereldwijd twee grote groepen hybride rassen onderscheiden: eenvoudigweg de witte en de bruine legkippen. Naast hun verschillend verenkleed is vooral het onderscheid in gewicht uitgesproken, vandaar de benaming…

Zaterdag 14 september 2019

Mobiele slachteenheid voor pluimvee, vanaf volgend jaar een feit?

Door de sluiting van verschillende, vaak kleinschaligere slachthuizen, ontstond er een problematiek voor kleinschalige veehouders om een kleiner aantal dieren op een correcte, gecertificeerde manier EN op bereikbare afstand te laten slachten. BioFor…

Dinsdag 27 augustus 2019