Actualiteit

Verwerping natuurherstelwet wint aan belangstelling

Een meerderheid van de Europese parlementaire landbouwcommissie heeft dinsdag voor de verwerping gestemd van de natuurherstelwet. Ondanks dit louter een advies is, geven de Europarlementsleden hiermee wel een sterk signaal aan de leden van de parlem…

Dinsdag 23 mei 2023

Vernieuwd VLIF E-loket voor geopend

Er werd al even naar uitgekeken maar vanaf nu kunnen landbouwers die investeringssteun willen aanvragen bij de Vlaamse overheid, een VLIF-steunaanvraag indienen via het e-loket. De voorwaarden voor VLIF-steun zijn in het nieuwe GLB 2023-2027 sterk g…

Vrijdag 12 mei 2023

Zonnepanelen in uitloop binnenkort toegestaan

Uit voorstellen voor aanpassingen van enkele handelsnormen voor voedsel- en levensmiddelen door de Europese Commissie blijkt dat zonnepanelen in de uitloop van vrije uitloophennen binnenkort worden toegestaan en dit tot hooguit 50 procent van de opp…

Woensdag 3 mei 2023

Belgisch kweekvleesbedrijf legt de boeken neer

Peace of Meat, het Antwerpse bedrijf dat bekend stond als pionier voor kweekvlees, legt de boeken neer. De Antwerpse handelsrechter heeft ondertussen het faillissement uitgesproken. Peace of Meat ging snel kopje onder nadat het Israëlische moederbed…

Woensdag 26 april 2023

(+) Hoelang blijft de ophokplicht nog overeind?

Minister Clarinval voerde op 5 oktober 2022 een afschermplicht in voor alle geregistreerde pluimvee-inrichtingen ter bescherming tegen HPAI. Ondertussen moeten houders van vrije uitloophennen hun dieren al meer dan 200 dagen de toegang tot de uitloo…

Woensdag 26 april 2023

(+) Mobiele slachterij zkt uitbater

Geen ‘boer zkt vrouw’ deze keer, maar wel ‘mobiele slachterij zkt uitbater’. Door de sluiting van verschillende, vaak kleinschaligere slachthuizen, is er een nijpend tekort om een kleiner aantal dieren op een correcte, gecertificeerde manier EN op b…

Woensdag 26 april 2023

Vlaamse regering tekent verzet aan tegen Europese natuurherstelwet

De Vlaamse regering wil de nieuwe natuurherstelwet van Europa laten afzwakken. Woensdag volgt een clash met de andere regeringen om tot een eenduidig Belgisch standpunt te komen. “Eindelijk eens een natuurdossier waarover we het wel eens zijn.” De V…

Woensdag 19 april 2023