Actualiteit

Vlaanderen neemt controle op eieren in handen

Vlaanderen zal voortaan toezicht houden op het naleven van de Europese handelsnormen voor consumptie-eieren en tot invoering van een erkenningsplicht voor leghennenbedrijven en een registratieplicht voor pakstations. De Vlaamse regering heeft een ee…

Vrijdag 14 januari 2022

Lincospectinegebruik aan banden gelegd

Vanaf 28 januari treedt de nieuwe EU-verordening 2019/6 van kracht. Door deze verordening  wordt elk preventief gebruik van antibiotica aan banden gelegd. Het routinematige profylactisch inzetten van Lincospectine, een antibiotica dat soms gebruikt …

Woensdag 12 januari 2022

Nieuwe besmetting met H5N1 in België

In België is er opnieuw een besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld, ditmaal bij een handelaar in (sier)vogels en (sier)pluimvee in Bocholt, Limburg. De houderij wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone …

Vrijdag 7 januari 2022

Mestbankloket vereenvoudigt volmachtensysteem

Het volmachtensysteem op het Mestbankloket zal vanaf 1 juni 2022 vereenvoudigen, dit om hun digitale dienstverlening te verbeteren.      Wat houdt het nieuwe volmachtensysteem in? En wat betekent dat voor u?              Binnen het nieuwe vol…

Woensdag 22 december 2021

Het stikstofdossier, het hete hangijzer in de Vlaamse regering

Na intensieve weken van overleg binnen de Vlaamse regering werd duidelijk dat het onmogelijke inderdaad niet mogelijk ging worden, landen met het stikstofdossier voor het jaareinde. Als Landsbond Pluimvee zijn we, net als alle andere partijen, ervan…

Dinsdag 21 december 2021

Herbevolking in bewakingszone van 10 km sterk gelimiteerd

Door de uitbraak in Warhem (Fr.) ligt een deel van de bewakingszone van 10 km op Belgisch grondgebied. Het herbevolken van stallen in de zone is zodoende verboden, tenzij het om broedeieren betreft (farmhatching) en enkel voor die broedeieren die re…

Donderdag 2 december 2021

Landsbond pluimvee pleit voor het instellen van een ophokplicht

De Landsbond Pluimvee heeft een schrijven gericht naar het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) en naar het kabinet van federaal minister van Landbouw, D. Clarinval, met het verzoek tot het instellen van een ophokplicht gezien de ste…

Woensdag 10 november 2021