Actualiteit

Stikstofdecreet heeft stevige impact bij overdracht van NER

Door het stikstofdecreet wordt het aantal volledige overdrachten van nutriëntenemissierechten (NER) sterk gereduceerd. Op veel meer overdrachten, bijvoorbeeld tussen familieleden in tweede lijn, geldt een afroming van 25 procent. Ook voor vennootsch…

Dinsdag 11 juni 2024

Hoogste rechter verbiedt vangen aan de poten van pluimvee

In Nederland heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen. Hiermee houdt CBb geen rekening met de…

Dinsdag 4 juni 2024

Vlaams parlement keurt Codex Dierenwelzijn goed

Ondanks de onzekerheid voor de mogelijke juridische consequenties is de Vlaamse Codex Dierenwelzijn van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) goedgekeurd in het Vlaams parlement. Coalitiepartners cd&v en Open Vld hebben nog getracht het standstillprinci…

Vrijdag 10 mei 2024

(+) Inningen Sanitair Fonds pluimvee kent belangrijke wijzigingen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Sanitair Fonds voor het jaar 2024 voor, met enkele belangrijke wijzigingen voor de pluimve…

Woensdag 8 mei 2024

Alea iacta est, dierenwelzijn wordt in de grondwet opgenomen

De laatste weken is er redelijk wat te doen geweest omtrent dierenwelzijn. Op Vlaams niveau keurde de Commissie voor Dierenwelzijn onlangs de Vlaamse Codex Dierenwelzijn goed, donderdagavond was er op federaal niveau de stemming van dierenwelzijn in…

Vrijdag 3 mei 2024

Ongebreidelde Oekraïense pluimvee-import wordt aan banden gelegd

Het Europees Parlement en de Europese Raad bereikten afgelopen maandag een nieuw voorlopig akkoord over de verlenging van tijdelijke handelsmaatregelen voor Oekraïne. Hierdoor kan Oekraïne vanaf 6 juni niet langer ongebreideld pluimveevlees en eiere…

Woensdag 10 april 2024