VKI-document

Voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis wordt gestuurd, dient elke veehouder de zogenaamde "informatie over de voedselketen" (korter: voedselketeninformatie of VKI ) aan de slachthuisexploitant te bezorgen. De nodige gegevens dient de veehouder te putten uit zijn bedrijfsregisters die hij overeenkomstig Europese regels moet bijhouden.

Extra aandacht!

Het VKI-formulier moet minstens 2 werkdagen vóór de slachting toekomen in het slachthuis. 
Enkel de lichtblauwe vakken moeten ingevuld worden.
Het beslagnummer is een 12cijferige code met formaat: BEXXXXXXXX-030X
Extra toelichting vindt u terug onder het tabblad “Instructies”
Data worden met "-" opgemaakt met formaat XX-XX-XXXX

Het VKI-document, specifiek voor de braadkippensector MET formules kunt u hier raadplegen. Het VKI-document voor de slacht, niet braadkip gerelateerd kunt u hier raadplegen.

Problemen met het invullen van uw document? Raadpleeg hier de invulinstructies.