Hitteprotocol

Voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee naar slachthuizen treedt een hitteplan in werking. Het plan werkt met een kleurcode, die overeenkomt met de kleurcode van het KMI. Elke kleur voorziet in een reeks van maatregelen waaraan de sector moet voldoen wanneer het welzijn van de dieren door extreme weersomstandigheden in het gedrang komt. De maatregelen hebben onder andere betrekking op het aantal dieren dat wordt vervoerd per transport, de toegang tot afkoelingsmogelijkheden en  de planning en tijdstippen waarop dieren vervoerd worden.