Actualiteit

Landsbond Pluimvee organiseert busreis naar Agridagen te Ravels

De Landsbond Pluimvee West-Vlaanderen legt een bus in naar de Agridagen op vrijdag 28 februari 2020. Er worden drie opstapplaatsen voorzien, zowel in West-Vlaanderen als in Oost-Vlaanderen. Opstapplaatsen Er worden drie opstapmomenten voorzi…

Woensdag 19 februari 2020

Kipster opent twee nieuwe stallen in Beuningen

De twee nieuwe Kipsterstallen in Beuningen (GD) zijn vrijdag 10 januari officieel geopend door de Nederlandse minister van Landbouw Carola Schouten. De 42.000 witte hennen werden reeds enkele weken geleden opgezet. Uitbreiding afzetmarkt Naas…

Vrijdag 10 januari 2020

Afstandsregels pluimveestallen terug naar af?

In een recent arrest van 2 mei 2019 (arrest nr. 244.351) sprak de Raad van State zich uit over de versoepeling van de afstandsregels voor pluimveestallen van september 2008. De Raad van State besliste dat deze soepelere afstandsregels buiten toepass…

Woensdag 19 juni 2019