Actualiteit

Vogelgriepbesmetting in Frankrijk heeft gevolgen voor België

Door een uitbraak van het hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirus op een leghennenbedrijf in Warhem, Noord-Frankrijk, op zo’n 4 km van de Belgische grens, is er een bewakingszone ingesteld die deels in West-Vlaanderen ligt.   De zone omvat een vij…

Donderdag 21 december 2023

België stelt ophokplicht in voor geregistreerde houderijen

Vanaf morgen, zaterdag 9 december, treedt de ophokplicht opnieuw in voege. Dit besliste Minister van Landbouw Clarinval vandaag als bijkomende preventieve maatregel tegen vogelgriep. Aanleiding daarvoor zijn de ontwikkelingen langsheen de vogelmigra…

Vrijdag 8 december 2023

Dreigt na stikstofimpasse een geurimpasse voor de veeteeltsector?

Het begint stilletjes aan wat weg te hebben van een heksenjacht moeten veel landbouwers gedacht hebben na het vernemen van het gegeven dat elf inwoners van Hoogstraten en Wuustwezel, en de vzw Dryade - een niet onbesproken milieuorganisatie - de Vla…

Woensdag 11 oktober 2023

Farmers Defence Force Belgium trekt ten strijde

Farmers Defence Force Belgium is nog maar recent opgericht, maar ze laten er alleszins geen gras overgroeien en roepen iedereen op om mee te komen betogen. Aanstaande vrijdag 18 augustus 2023 willen ze actie voeren tegen het politieke wanbeleid die …

Donderdag 17 augustus 2023

Legsector opgeschrikt door twee recente branden

Nauwelijks een goede week na een zware stalbrand op een legkippenbedrijf te Aalter, werd op 1 juli te Merksplas het bedrijf Van Dun zwaar getroffen. Op beide legbedrijven ging één stal volledig in de vlammen op terwijl gelukkig andere stallen of geb…

Maandag 3 juli 2023

(+) Mobiele slachterij zkt uitbater

Geen ‘boer zkt vrouw’ deze keer, maar wel ‘mobiele slachterij zkt uitbater’. Door de sluiting van verschillende, vaak kleinschaligere slachthuizen, is er een nijpend tekort om een kleiner aantal dieren op een correcte, gecertificeerde manier EN op b…

Woensdag 26 april 2023

(+) Gesloten watercyclus voor pluimveebedrijven

De agrarische sector heeft steeds meer te kampen met waterproblematieken bij langdurige droogte. In dat opzicht wint het circulair gebruik van reinigingswater op pluimveebedrijven steeds meer aan belangstelling. In dat opzicht heeft het Proefbedrijf…

Woensdag 22 februari 2023