Actualiteit

Gezond ‘Burger Verstand Vlaanderen’’ en ‘Boer Burger Belangen’ fusioneren en gaan samen naar de kiezer als BBB

Gezond ‘Burger Verstand Vlaanderen’’ en ‘Boer Burger Belangen’ fusioneren en gaan samen naar de kiezer als BBB

Op 19 oktober kondigden ‘Burger Verstand Vlaanderen’ - met Filip Boone als trekker - en ‘Boer Burger Belangen’- met Tine Hermans als oprichtster/woordvoeder - aan dat ze op vraag van hun achterban voortaan de krachten gaan bundelen en overgaan in één partij namelijk ‘Boer Burger Belangen (BBB). Onder deze naam gaan ze gezamenlijk de partij uitbouwen en volgend voorjaar naar de kiezer trekken met als slogan “Gezond Verstand”.  De naam van de partij, hun ideeën en programma evenals de slogan zijn sterk gelijkend op de succesvolle Nederlandse Boer Burger Belangen partij met boegbeeld Caroline van der Plas.

 

De aankondiging van de fusie en de oprichting van de politieke partij BBB had symbolisch plaats in Doel. Hiermede wilden ze een statement maken voor het volgens hen wanbeleid van onze regeringen. In de jaren 60 werd het lot van Doel bepaald met een uiteindelijke doodsverklaring in 1998. Polderdorp Doel had geen plaats meer en zou deel van de haven worden. Wonen moest plaats ruimen voor industrie ongeacht wat het gewestplan van 1978 vermeldde. Vorig jaar werd evenwel beslist dat Doel uiteindelijk toch geen plaats moest ruimen, het dorp hersteld kon worden en ook de uitbreiding van de haven kan doorgaan.

 

“Zeg dat maar aan de 20 resterende inwoners van dit spookdorp en aan de vroegere bewoners en boeren. Want vandaag worden we terug geconfronteerd met zo’n scenario’s maar nu in het kader van stikstof : ‘Landbouw moet plaats ruimen voor natuur’. Men is het duidelijk niet verleerd volgens beide woordvoeders. “Dit dorp bewijst dat wetgeving vertrekkende vanuit eenzijdig cijfermateriaal, verkeerde studies zonder gevolgenanalyse kan lijden tot chaos, verloedering en verlies van generaties. Dit dorp bewijst dat mits een goed beleid, de burgers, de industrie met de haven, mobiliteit met het veer Doel-Lillo, energie, landbouw en natuur (Saeftinghe) kunnen samengaan!”.

 

Wij willen voorkomen dat een stikstofakkoord, een stikstofbeleid gebaseerd op verkeerde computermodellen, ontbrekende meetresultaten en onrealistische streefdoelen een 2de Doel wordt”, aldus beide ad interim voorzitters.

 

Tekst: Pluimvee (LM)

Te vinden in: Alle categorieën , Antwerpen