Actualiteit

Anoniem meldpunt moet pluimveesector naar hoger niveau tillen

De pluimveesector gedijt,  net zoals andere sectoren, niet in een ideale wereld. Het is zodoende niet onoverkomelijk dat er zich af en toe eens problemen stellen met traceerbaarheid, dierenwelzijn, bioveiligheid, voedselveiligheid, … zaken die een r…

Woensdag 12 juni 2024

Stikstofdecreet heeft stevige impact bij overdracht van NER

Door het stikstofdecreet wordt het aantal volledige overdrachten van nutriëntenemissierechten (NER) sterk gereduceerd. Op veel meer overdrachten, bijvoorbeeld tussen familieleden in tweede lijn, geldt een afroming van 25 procent. Ook voor vennootsch…

Dinsdag 11 juni 2024

Hoogste rechter verbiedt vangen aan de poten van pluimvee

In Nederland heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen. Hiermee houdt CBb geen rekening met de…

Dinsdag 4 juni 2024

(+) Kwakkelweer verhindert opwaartse Deinzenotering

Ondanks de overvloedige regen van de voorbije dagen, weken, maanden oogt de Leie in Deinze redelijk rustig. De kajaks, op de rand van de oever, blijven op de rekken gestald door het uitblijven van zomerweer. Een kentering in de weerbeelden zou er no…

Woensdag 29 mei 2024

(+) Inningen Sanitair Fonds pluimvee kent belangrijke wijzigingen

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD VVVL) bereidt momenteel de campagne voor de inning van de verplichte bijdragen voor het Sanitair Fonds voor het jaar 2024 voor, met enkele belangrijke wijzigingen voor de pluimve…

Woensdag 8 mei 2024

Einddatum risico-enquête voor pluimveebedrijven nadert

De einddatum voor de jaarlijkse risico-enquête voor pluimveebedrijven, die sinds eind vorig jaar digitaal via het FarmFit platform verloopt, nadert. Mocht de enquête voor 2023 nog niet uitgevoerd zijn voor jouw bedrijf, neem dan zo snel mogelijk con…

Maandag 22 januari 2024