Actualiteit

Lincospectinegebruik aan banden gelegd

Vanaf 28 januari treedt de nieuwe EU-verordening 2019/6 van kracht. Door deze verordening  wordt elk preventief gebruik van antibiotica aan banden gelegd. Het routinematige profylactisch inzetten van Lincospectine, een antibiotica dat soms gebruikt …

Woensdag 12 januari 2022

Nieuwe haard van vogelgriep op leghennenbedrijf in Veurne

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Veurne, West-Vlaanderen. Het betreft een leghennenbedrijf dat gelegen is in de 10 km-zone Alveringem. Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewaki…

Dinsdag 28 december 2021

Het FAVV kent bijkomende derogaties toe in de beperkingszones

Vanaf vandaag, 15 december 2021, heeft het FAVV een aantal bijkomende derogaties geactiveerd voor de beperkingszones in West-Vlaanderen en Antwerpen. Deze beperkingszones werden ingesteld nadat er hoogpathogene vogelgriep van het type H5N8 werd gevo…

Woensdag 15 december 2021

Twee haarden van hoogpathogene H5N1-vogelgriep ontdekt in België

In België zijn gisteren twee haarden ontdekt van het H5N1-vogelgriepvirus, waarvan Sciensano in de loop van deze namiddag het hoogpathogene karakter van de twee gevallen heeft bevestigd. Het ene betreft een braadkippenbedrijf met 26.000 dieren in de…

Woensdag 8 december 2021

Stijgende grondstoffenprijzen baren BFA zorgen

Niet alleen bereiken de grondstoffen voor diervoeders hoge pieken en worden er recordhoogtes genoteerd, eveneens dreigen er tekorten van bepaalde grondstoffen door verstoringen in de logistieke aanvoerketen. “Dit alles leidt tot zeer hoge veevoederp…

Woensdag 24 november 2021

Demir schorst uitbreiding mits mestverwerking tot eind dit jaar

In afwachting van het definitieve PAS-kader en de hervorming van het systeem van nutriëntenemissierechten zullen landbouwbedrijven mits bewezen mestverwerking niet meer kunnen uitbreiden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van omgevin…

Vrijdag 22 oktober 2021

Pluimveebarema’s 2021 zijn beschikbaar

De jaarlijkse forfaitaire grondslagen van aanslag zijn vanaf heden beschikbaar en te raadplegen op de website van Pluimvee. Het betreft de inkomsten van 2020, aanslagjaar 2021.  Deze barema’s worden jaarlijks onderhandeld door de landbouworganisatie…

Woensdag 20 oktober 2021

Succesvolle Trefdag Pluimveehouderij kent vervolgeditie

De vervolgeditie van de succesvolle Trefdag Pluimveehouderij liet door corona even op zich wachten, al mag nu alvast 5 november 2021 omcirkeld worden in de agenda voor deze leerrijke studiedag.   Deze studiedag wordt georganiseerd door de Pro…

Woensdag 13 oktober 2021