Actualiteit

Prijzencommissies van Deinze en Kruisem terug via videoconferentie

Sedert half maart konden, omwille van de lock down maatregelen, de prijzencommissies voor eieren (Kruisem) en deze voor pluimvee (Deinze) niet langer fysisch plaatsvinden. Waar de eerste weken het overleg en de afspraken telefonisch verliepen, schak…

Woensdag 29 juli 2020

COVID-19 heeft een grote impact op de EU export en import van eieren

De export van eieren en ei- producten is in de eerste jaarhelft (tot en met mei) teruggevallen met  15,7% in vergelijking met dezelfde periode in 2019. Vooral de export naar het EU afvallige lid, het Verenigd Koninkrijk, is sterk teruggevallen. Maar…

Woensdag 29 juli 2020

Vakblad Pluimvee mei 2020 online beschikbaar

Door toedoen van de coronaproblematiek ontstaan er problemen in de postbedeling van de vakbladen Pluimvee. Om hieraan tegemoet te komen heeft Pluimvee (VVP) beslist om t.e.m. juli het vakblad telkens vanaf de 11de van de maand eveneens online te pub…

Maandag 11 mei 2020

Definitief kruis over Space 2020

De organisatoren van Space 2020 kondigden onlangs aan pas op 15 juni uitsluitsel te geven of de Franse vakbeurs voor dierlijke productie, die van 15 tot 18 september in Rennes op de agenda staat, al dan niet zou doorgaan. De organisatie komt nu op h…

Donderdag 30 april 2020

Pluimvee zoekt bedrijven met COVID-19-anticrisisrecept

COVID-19 (Corona) leek eerst een verre onbekende, maar spoedig maakte de hele wereld - alsook de pluimveesector – kennis met de impact van de gevolgen van dit virus. De negatieve consequenties van de opgelegde maatregelen stapelen zich op, maar het …

Woensdag 29 april 2020

‘Sommige pluimveehouders zien de ernst van de situatie niet in’

De stemming op de virtuele ‘markt’ in Deinze was op zijn zachtst uitgedrukt niet al te rooskleurig. Met een afwaardering van 1 cent tot 0,75 EUR/kg levend gewicht heeft de prijs vooralsnog goed stand gehouden, al zijn de vooruitzichten somber. Re…

Woensdag 22 april 2020