Actualiteit

Pluimvee-industrie wereldwijd geconfronteerd met "perfecte storm"

De wereldwijde pluimveemarkten kijken een moeilijk eerste jaarhelft tegemoet met uitdagende omstandigheden. De cocktailmix van aanhoudende verstoringen veroorzaakt door Covid-19, hoge voerprijzen, aviaire influenza en een wereldwijd overaanbod betek…

Woensdag 13 januari 2021

Uitstel van betaling verleend aan vleeskuikenslachterij GPS

Vleeskuikenslachterij GPS (NL) heeft bij de rechtbank gevraagd om uitstel van betaling te verlenen. Dat is verleend op 30 oktober 2020. Vanwege Covid-19 is het bedrijf in de financiële problemen geraakt.   GPS zet vleesproducten af in vele lan…

Vrijdag 30 oktober 2020

Agriflanders 2021 geannuleerd

De organisatie van Agriflanders heeft via een persbericht laten weten de beurs in 2021 niet te laten doorgaan. Door de negatieve trend in aantal Corona-besmettingen, wilt de organisatie het welzijn van de bezoekers, exposanten en medewerkers niet in…

Woensdag 30 september 2020

Eiermarkt krabbelt recht na bewogen periode

Waar de eierprijzen in de eerste helft van het jaar overwegend gunstig waren door toedoen van COVID-19, kenmerkte de daaropvolgende periode zich door een negatieve tendens. Een tendens waarvan het dieptepunt bereikt lijkt te zijn. Covid-19 brach…

Woensdag 9 september 2020

Aanvraag tijdelijke corona-ouderschapsverlof zelfstandigen

Door de regering werd een tijdelijk corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen ingevoerd, waar pluimveehouders met kinderen – mits voldaan aan de voorwaarden – aanspraak kunnen op maken. Een aanvraag kan enkel via een vereenvoudigd online webformul…

Dinsdag 1 september 2020

Corona-investeringsaftrek van 25%

In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming is er een beslissing genomen over de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek naar 25% om te vermijden dat geplande investeringen worden stopgezet na…

Donderdag 27 augustus 2020

Bezorgd najaar in Belgische braadkippenkolom

Nadat de Landsbond Pluimvee eerder al melding maakte over de sombere vooruitzichten voor de braadkippensector in het najaar en Dirk Ghyselen - sectorvoorzitter braad -  het belang aanhaalde van een goeie spreiding van de aanvoer en het collectief in…

Woensdag 19 augustus 2020