Actualiteit

Corona-investeringsaftrek van 25%

Corona-investeringsaftrek van 25%

In het kader van het derde luik van het Federaal Plan voor Sociale en Economische Bescherming is er een beslissing genomen over de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek naar 25% om te vermijden dat geplande investeringen worden stopgezet naar aanleiding van COVID-19. De verhoging geldt enkel voor investeringen uitgevoerd in de periode van 12 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

Wat is de investeringsaftrek?

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde van de investering kan afgetrokken worden van de belastbare winst. Voor de tijdelijke verhoging van de investeringsaftrek naar 25%, betekent dit met andere woorden dat er een bijkomende fiscale aftrek kan worden toegepast van 25% van de investering in plaats van de gebruikelijke aftrek van 8%.

Wie komt in aanmerking?

Enkel de eenmanszaken, vrije beroepers en kleine vennootschappen kunnen hierop aanspraak maken. Vennootschappen zijn klein zolang ze minstens aan twee van de volgende drie voorwaarden voldoen:

(1) het jaargemiddelde van het personeelsbestand bedraagt niet meer dan 50,

(2) de jaaromzet (exclusief BTW) is kleiner of gelijk aan 9 000 000 EUR en

(3) het balanstotaal bedraagt maximaal 4 500 000 EUR.

Wordt er meer dan één van de criteria overschreden, dan is de onderneming of vennootschap niet langer klein en kan men geen gebruik maken van de investeringsaftrek.

Let op: landbouwers die een aangifte indienen op basis van de forfaitaire grondslagen van aanslag, waarbij de afschrijvingen niet individueel aftrekbaar zijn, kunnen niet van de investeringsaftrek genieten.

Welke investeringen komen in aanmerking?

Het moet gaan om nieuwe (im)materiële vaste activa die in België uitsluitend gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid en deze moeten ten minste over drie jaar afschrijfbaar zijn. Leasing komt hiervoor ook in aanmerking.

Aanvraag investeringsaftrek

Als natuurlijke personen willen gebruik maken van de investeringsaftrek moet men het formulier 276U invullen en ter beschikking houden van de Administratie. Vennootschappen, die belast worden in de vennootschapsbelasting, moeten het vak 275U invullen in Biztax als zij hun aangifte indienen.

Opschorting decembervoorschot

Het decembervoorschot dat normaal op 20 december betaald moet worden, werd ook geschrapt. Het totaal te betalen BTW saldo voor het vierde kwartaal moet nu volledig betaald worden op 20 januari 2021.

Tekst en bron: DLV – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , SARS-CoV-2