Actualiteit

Belgische deel 10 km-zone Weert opgeheven

In Weert werd op 21 mei het hoog pathogene vogelgriepvirus vastgesteld op een kalkoenenbedrijf. De 10 km-zone viel deels op Belgisch grondgebied. Eind vorige week is de eindscreening in dat Belgische deel van de 10 km-zone rond Weert met gunstig res…

Maandag 21 juni 2021

Ophokplicht in Nederland deels vervallen

In vijf van de 20 regio’s in Nederland is de ophokplicht op zaterdag 19 juni om 00:00 komen te vervallen. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht, die sinds 22 oktober 2020 in voege is, onverkort van kracht.   Regionale afbo…

Zaterdag 19 juni 2021

Europese aanpak vogelgriepvirus dringt zich op

Aviaire influenza, beter bekend als vogelgriep, is een haast jaarlijks terugkerend fenomeen dat telkens gepaard gaat met heel wat economische schade door de handelsembargo’s die worden ingesteld voor pluimveeproducten. Leen Dierick (CD&V) dringt aan…

Vrijdag 11 juni 2021

H5N8-vogelgriepvirus duikt opnieuw op in België

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene vogelgriep virus H5N8 vastgesteld, ditmaal bij een particuliere houder in Le Roeulx (Henegouwen). Al het aanwezige pluimvee is geruimd. De nieuwe Europese regels vereisen het afbakenen van een 3 e…

Donderdag 10 juni 2021

Het dossier achter het stikstofarrest 

Een leefbaar inkomen, dat was de inzet van de fam. Roebben toen ze een bijkomende vergunning aanvroegen van 98.130 stuks bovenop de reeds bestaande 79.200 slachtkuikenplaatsen. Dit zodoende de fakkel te kunnen doorgegeven van vader Michaël aan zijn …

Woensdag 9 juni 2021