Actualiteit

België behaalt Europese salmonellabestrijdingsdoelstellingen

België heeft zijn Europese salmonellabestrijdingsdoelstellingen gehaald in 2022 en dit over alle categorieën heen. Zowel bij fokpluimvee, legpluimvee, braadkippen en kalkoenen bleef België onder de vooropgestelde grenswaarde.           Voor fokp…

Woensdag 24 mei 2023

Vernieuwd VLIF E-loket voor geopend

Er werd al even naar uitgekeken maar vanaf nu kunnen landbouwers die investeringssteun willen aanvragen bij de Vlaamse overheid, een VLIF-steunaanvraag indienen via het e-loket. De voorwaarden voor VLIF-steun zijn in het nieuwe GLB 2023-2027 sterk g…

Vrijdag 12 mei 2023

Boeren de dupe van verboden prijsafspraken eiverwerkende bedrijven

Interovo, Wulro en Global kregen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een boete opgelegd nadat ze zich schuldig maakten aan verboden prijsafspraken bij de inkoop van eieren en omdat ze onderling afspraken bij welke leghennenhouders ze eieren ko…

Donderdag 11 mei 2023

Zonnepanelen in uitloop binnenkort toegestaan

Uit voorstellen voor aanpassingen van enkele handelsnormen voor voedsel- en levensmiddelen door de Europese Commissie blijkt dat zonnepanelen in de uitloop van vrije uitloophennen binnenkort worden toegestaan en dit tot hooguit 50 procent van de opp…

Woensdag 3 mei 2023

(+) Hoelang blijft de ophokplicht nog overeind?

Minister Clarinval voerde op 5 oktober 2022 een afschermplicht in voor alle geregistreerde pluimvee-inrichtingen ter bescherming tegen HPAI. Ondertussen moeten houders van vrije uitloophennen hun dieren al meer dan 200 dagen de toegang tot de uitloo…

Woensdag 26 april 2023

(+) Mobiele slachterij zkt uitbater

Geen ‘boer zkt vrouw’ deze keer, maar wel ‘mobiele slachterij zkt uitbater’. Door de sluiting van verschillende, vaak kleinschaligere slachthuizen, is er een nijpend tekort om een kleiner aantal dieren op een correcte, gecertificeerde manier EN op b…

Woensdag 26 april 2023