Actualiteit

Tekortkomingen bij helft biologische luchtwassers

Uit controles van verschillende inspectiediensten blijkt dat de helft van de luchtwassers, waarmee de lucht uit varkens- en pluimveestallen gezuiverd wordt, onvoldoende correct gebruikt worden. 17 procent van de gecontroleerde luchtwassers waren nie…

Vrijdag 22 november 2019

Getroffen H3-bedrijven wachten op Vlaamse witte rook

Het LPAI H3-virus heeft van april tot juli lelijk huis gehouden op in totaal 82 pluimveebedrijven, voornamelijk in de Provincie West-Vlaanderen. Het vacuüm op gebied van wetgeving omtrent dit virus heeft ervoor gezorgd dat er in eerste instantie gee…

Maandag 18 november 2019

“Niemand is gebaat met agrarisch racisme”

“Niemand is gebaat met agrarisch racisme”, met deze open brief trekt de Limburgse afdeling van de belangenorganisatie Landsbond Pluimvee fel van leer tegen twee opiniestukken die recent verschenen zijn over de schaalvergroting in de sector. Jean…

Vrijdag 8 november 2019

Neem Salmonellastalen best 20 dagen voor transport

Alvorens dieren te mogen verplaatsten moet er onder meer bepaald worden of deze dieren al dan niet vrij zijn van één van de te bestrijden Salmonella-subtypes Enteritidis en Typhimurium. De pluimveehouder dient hiervoor een Salmonella-uitgangscontrol…

Woensdag 6 november 2019

Eierproductie buiten Europa groeit fors

De eierproductie binnen Europa vertegenwoordigd slecht een kleine 30 % van de wereldwijde productie. Ruim 70 % wordt buiten de EU geproduceerd en deze productie blijft in veel landen verder toenemen. Koploper China houdt 97 % in legbatterijen …

Woensdag 30 oktober 2019

Pluimveehoudster neemt het woord tijdens infovergadering H3N1

De infovergadering op 16 oktober te Tielt omtrent LPAI H3 had niet als bedoeling recht of rechtvaardigheid te laten gelden, wel om elke betrokken partij de gelegenheid te geven zijn visie, mening of bezorgdheid te uiten. Ondanks de situatie werd het…

Woensdag 30 oktober 2019

Vogelgriepvirustransmissie via indirect contact bij vrije uitloop

Uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Nederland is gebleken dat vogelgriepvirustransmissie via indirect contact met uitwerpselen van wilde vogels in de uitloop de belangrijkste risicofactor is voor een vogelgriepbesmetting. D…

Maandag 21 oktober 2019