Actualiteit

Hoogste rechter verbiedt vangen aan de poten van pluimvee

In Nederland heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in haar uitspraak van 4 juni 2024 aangegeven dat pluimvee niet aan de poten mag worden opgetild om ze in een krat of container te plaatsen. Hiermee houdt CBb geen rekening met de…

Dinsdag 4 juni 2024

Stikstofdecreet wordt over kerstverlof getild

Het Vlaams Parlement kwam woensdag niet tot stemmen over twee van de drie decreten die de omzetting zijn van het stikstofakkoord. Met dan aan de oppositiepartijen dient eerst de Raad van State gehoord te worden. Het decreet over de decretale verleng…

Woensdag 20 december 2023

Dreigt na stikstofimpasse een geurimpasse voor de veeteeltsector?

Het begint stilletjes aan wat weg te hebben van een heksenjacht moeten veel landbouwers gedacht hebben na het vernemen van het gegeven dat elf inwoners van Hoogstraten en Wuustwezel, en de vzw Dryade - een niet onbesproken milieuorganisatie - de Vla…

Woensdag 11 oktober 2023