Actualiteit

Fipronil-dossier doorverwezen naar correctionele rechtbank

De raadkamer in Antwerpen heeft het Fipronil-dossier doorverwezen naar de correctionele rechtbank. In totaal zullen zeven personen en vier firma’s zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden wegens illegale handel in producten waaraan …

Vrijdag 28 februari 2020

Undercoverbeelden dierenrechtenorganisaties onwettig verklaard

In de zaak van dierenrechtenorganisaties tegen het Tieltse exportslachthuis zijn de undercoverbeelden, gemaakt door Animal Rights, verworpen als bewijsmateriaal. Voor FEBEV, de federatie van het Belgisch Vlees, is de beslissing van de rechter om de …

Vrijdag 20 december 2019

Nederlandse pluimveedierenarts kent strafmaat na vaccinatiefraude

In Nederland is een pluimveedierenarts veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar na fraude met vaccinaties tegen de ziekte van Newcastle (NCD). Daarnaast werd er een voorwaardelijke ontzegging uit zij…

Maandag 18 november 2019

Getroffen H3-bedrijven wachten op Vlaamse witte rook

Het LPAI H3-virus heeft van april tot juli lelijk huis gehouden op in totaal 82 pluimveebedrijven, voornamelijk in de Provincie West-Vlaanderen. Het vacuüm op gebied van wetgeving omtrent dit virus heeft ervoor gezorgd dat er in eerste instantie gee…

Maandag 18 november 2019

Nederlandse pluimveesector vangt bot in fipronilzaak

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hebben niet onrechtmatig gehandeld en er is geen sprake van nalatigheid. Dit was het harde verdict dat de Nederlandse pluimveesector woensdagochtend 10 juli te horen kreeg. Heel wat pluimveehouder…

Woensdag 10 juli 2019

Afstandsregels pluimveestallen terug naar af?

In een recent arrest van 2 mei 2019 (arrest nr. 244.351) sprak de Raad van State zich uit over de versoepeling van de afstandsregels voor pluimveestallen van september 2008. De Raad van State besliste dat deze soepelere afstandsregels buiten toepass…

Woensdag 19 juni 2019

Update omtrent LPAI H3N1-besmettingen in België

Ondanks dat de toename aan besmette bedrijven licht is afgezwakt, komen er nog steeds besmette bedrijven bij. Het feit dat er tot op heden nog steeds geen maatregelen zijn genomen voor een probleem dat dergelijke proporties aanneemt, is onbegrijpeli…

Dinsdag 14 mei 2019

Fipronil-blokkades drijven Nederlandse pluimveehouders naar rechter

Tijdens de fipronilcris in 2017 blokkeerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in totaal 808 stallen op 363 bedrijven. 117 pluimveebedrijven stappen nu naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om een beroepsprocedure op…

Woensdag 13 maart 2019