Actualiteit

Maakt Walter Van Steenbrugge brandhout van stikstofplannen Demir?

De verenigde veehouders vzw, ondersteund door advocaat Walter Van Steenbrugge, heeft alles in stelling gebracht om het toekomstige stikstofdecreet aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof.        Meester van Steenbrugge is ervan overtuigd dat …

Woensdag 4 januari 2023

Stikstofakkoord wordt over het kerstverlof getild

Volgende maand zitten de kabinetten van Brouns en Demir opnieuw samen om de bezwaren op het stikstofakkoord opnieuw te doorlopen. Een doorbraak in het dossier komt er dus ten vroegste in januari. Al kan de vraag gesteld worden in welke mate die datu…

Donderdag 29 december 2022

Stikstof, het politieke dynamiet

Laat parlementsleden de stikstofregels heroverwegen Politiek dynamiet, zo omschrijft VILT-journalist Bram Bombeek in een opiniestuk het stikstofdossier. Na Nederland lopen nu ook in Vlaanderen de politieke gemoederen hoog op over de (on)zin van h…

Woensdag 15 juni 2022

Een bezwaarschrift indienen, wat – wanneer – en hoe?

Er is de laatste jaren al zoveel gezegd en geschreven over het PAS-dossier dat we het stillaan ‘moe’ worden. Moe om telkens te moeten verantwoorden waarom we jaar in jaar uit, week in week uit, dag in dag uit, feestdag of niet keihard werken om aan …

Woensdag 11 mei 2022

(+) Een rechtvaardigere stikstofregeling, teken bezwaar aan!

Openbaar onderzoek van start   De commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van vandaag stond met stipt in onze agenda aangeduid. Er ging namelijk een gedachtewisseling plaatsvinden over het stikstofdossier, waarbij Vlaams ministe…

Woensdag 27 april 2022

Openbaar onderzoek stikstofakkoord vandaag van start

Zoals door Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir was aangekondigd, gaat het openbaar onderzoek rond de nieuwe stikstofaanpak vandaag, op dinsdag 19 april 2022, van start. Deze nieuwe stikstofregeling moet op termijn de huidige ministeriële stikst…

Dinsdag 19 april 2022