Actualiteit

Stikstofakkoord wordt over het kerstverlof getild

Volgende maand zitten de kabinetten van Brouns en Demir opnieuw samen om de bezwaren op het stikstofakkoord opnieuw te doorlopen. Een doorbraak in het dossier komt er dus ten vroegste in januari. Al kan de vraag gesteld worden in welke mate die datu…

Donderdag 29 december 2022

Zelfs SALV wil forse bijstelling stikstofakkoord

SALV, de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  (SALV) die de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij adviseert, plaatst zelf enkele fundamentele kanttekening bij het stikstofakkoord. “Een totaal gebrek aan toe…

Maandag 4 juli 2022

Vlaamse boerenprotesten komen op gang

Het ongenoegen rond de gevolgen van het stikstofdossier is groot, heel groot. Terwijl in Nederland de boerenprotesten met de dag grimmiger worden, hebben de Vlaamse boeren woensdagavond eveneens actie gevoerd. Onder meer op bruggen over de E19 en de…

Woensdag 29 juni 2022