Actualiteit

Verwerping natuurherstelwet wint aan belangstelling

Een meerderheid van de Europese parlementaire landbouwcommissie heeft dinsdag voor de verwerping gestemd van de natuurherstelwet. Ondanks dit louter een advies is, geven de Europarlementsleden hiermee wel een sterk signaal aan de leden van de parlem…

Dinsdag 23 mei 2023

(+) Mobiele slachterij zkt uitbater

Geen ‘boer zkt vrouw’ deze keer, maar wel ‘mobiele slachterij zkt uitbater’. Door de sluiting van verschillende, vaak kleinschaligere slachthuizen, is er een nijpend tekort om een kleiner aantal dieren op een correcte, gecertificeerde manier EN op b…

Woensdag 26 april 2023

Vlaamse regering tekent verzet aan tegen Europese natuurherstelwet

De Vlaamse regering wil de nieuwe natuurherstelwet van Europa laten afzwakken. Woensdag volgt een clash met de andere regeringen om tot een eenduidig Belgisch standpunt te komen. “Eindelijk eens een natuurdossier waarover we het wel eens zijn.” De V…

Woensdag 19 april 2023

Stikstofakkoord blijft sector in onzekerheid dompelen

Het stikstofakkoord is een feit - althans voor even - want eigenlijk heeft de regering zich louter tijd gekocht. Het voorstel van Demir werd eigenlijk haast ongewijzigd goedgekeurd op voorwaarde dat vanaf 2025 de vergunningsdrempel van industrie en …

Woensdag 15 maart 2023

Demoproject OptiWel-Emis, ook iets voor jou?

Stikstofemissie en dierenwelzijn zijn twee actuele thema’s in de vleeskuikenhouderij. Het verlagen van de bezettingsdichtheid en het houden van trager groeiende vleeskuikenrassen worden naar voor geschoven als maatregelen die het dierenwelzijn verbe…

Vrijdag 10 maart 2023

(+) Gesloten watercyclus voor pluimveebedrijven

De agrarische sector heeft steeds meer te kampen met waterproblematieken bij langdurige droogte. In dat opzicht wint het circulair gebruik van reinigingswater op pluimveebedrijven steeds meer aan belangstelling. In dat opzicht heeft het Proefbedrijf…

Woensdag 22 februari 2023