Actualiteit

Vlaamse boerenprotesten komen op gang

Het ongenoegen rond de gevolgen van het stikstofdossier is groot, heel groot. Terwijl in Nederland de boerenprotesten met de dag grimmiger worden, hebben de Vlaamse boeren woensdagavond eveneens actie gevoerd. Onder meer op bruggen over de E19 en de…

Woensdag 29 juni 2022

Het stikstofakkoord is meer dan louter die 41 bedrijven

Haast elk veeteeltbedrijf in Vlaanderen zal een bittere PAS-pil moeten slikken   De abdij van Averbode deed de figuurlijke klokken luiden omtrent de conceptnota PAS. De eeuwenoude, gekende en beminde abdij van Averbode zou in 2025 zijn deuren …

Woensdag 1 juni 2022

Openbaar onderzoek rond stikstofakkoord start op 19 april

Vanaf 19 april t.e.m. 17 juni loopt er een openbaar onderzoek naar de maatregelen uit het ontwerp-stikstofkader en het bijhorende milieu-effectenrapport. Iedereen krijgt de kans om opmerkingen te geven, die door de gemeentebesturen gebundeld en door…

Dinsdag 5 april 2022

Vlaamse milieudiensten fuseren

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft aangekondigd dat OVAM, VMM, VLM, Natuur en Bos en de afdeling Handhaving van het departement Omgeving binnenkort onder één vlag verder gaan. Hiermee hoopt Demir schandalen als bij 3M of inbreuken…

Dinsdag 22 februari 2022

Het stikstofdossier, het hete hangijzer in de Vlaamse regering

Na intensieve weken van overleg binnen de Vlaamse regering werd duidelijk dat het onmogelijke inderdaad niet mogelijk ging worden, landen met het stikstofdossier voor het jaareinde. Als Landsbond Pluimvee zijn we, net als alle andere partijen, ervan…

Dinsdag 21 december 2021

Demir schorst uitbreiding mits mestverwerking tot eind dit jaar

In afwachting van het definitieve PAS-kader en de hervorming van het systeem van nutriëntenemissierechten zullen landbouwbedrijven mits bewezen mestverwerking niet meer kunnen uitbreiden. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van omgevin…

Vrijdag 22 oktober 2021

Gaat Nederland kritische depositiewaarde heroverwegen?

Deskundigen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de Nederlandse Kamer spraken duidelijke taal, “Als de overheid zich blijft blindstaren op de kritische depositiewaarden, dan is in de toekomst alleen nog landbouw mogelijk in serres en ges…

Zaterdag 16 oktober 2021