Actualiteit

Bezorgd najaar in Belgische braadkippenkolom

Bezorgd najaar in Belgische braadkippenkolom

Nadat de Landsbond Pluimvee eerder al melding maakte over de sombere vooruitzichten voor de braadkippensector in het najaar en Dirk Ghyselen - sectorvoorzitter braad -  het belang aanhaalde van een goeie spreiding van de aanvoer en het collectief inspelen op vraag en aanbod, trekt nu ook VEPEK, het verbond voor pluimvee, eieren en konijnen, aan de alarmbel.

De Belgische braadkippenkolom kende de jongste jaren een zeer vooruitstrevende dynamiek dankzij jonge pluimveehouders die, weloverwogen en met geloof in de toekomst, investeerden in moderne stallen en een leefbare bedrijfsgrootte. Eenzelfde evolutie zette zich ook verder, zowel in de toeleverende sectoren (broeierijen, mengvoederbedrijven, ...) als in de slachthuizen en de vleesverwerking waar consolidatie en modernisering leidden tot een accuraat productieapparaat.

De COVID-pandemie slaat dan ook, op economisch vlak, compleet onvoorzien en ongenadig toe in de braadkippenkolom. Alle marktpartijen beleven bijzondere barre tijden en er is voorlopig geen indicatie dat het dit jaar nog fors beter wordt. Helaas heeft in de braadkippensector niemand de gave van Madame Soleil, maar de marktsignalen zijn verre van bemoedigend voor het najaar 2020:

  • Het verhoopt effect van een hoger inlands verbruik, dankzij meer vakantie in eigen land en eigen tuin, blijft uit;
  • De handel met onze buurlanden staat op een lager pitje en de export van pluimveevlees naar derde landen verloopt erg moeizaam;
  • De stroeve handel in verse kipfilet van Europa naar het UK: de impact van de Brexit is reeds voelbaar en zal wellicht nog scherper worden naar het jaareinde toe omdat de slaagkansen voor een handelsakkoord steeds kleiner worden;
  • De grote diepvriesvoorraden, die eerder dit jaar door de moeilijke marktsituatie zijn opgebouwd, moeten ooit terug op de markt komen. Het is tot op heden niet gelukt om deze stocks substantieel af te bouwen dankzij een goed zomerseizoen;
  • Diepvriesstocks zijn nefast voor de rentabiliteit van de Belgische/Europese sector: enerzijds wegen ze bijzonder zwaar op de cashflow en anderzijds leiden ze tot een minwaarde van de goederen omdat deze voorraden aan wereldmarktprijzen zullen moeten worden verkocht;
  • De import van non-EU diepvriesfilet blijft verder gaan, weliswaar aan een iets lager volume, maar ook de traditionele afzetkanalen van dit type product kennen een productiedaling;
  • De dumping van Pools kippenvlees die, omwille van het ingestelde importverbod door derde landen wegens o.a. vogelgriep, op de EU-markt blijft aanhouden;
  • De beperking van de pluimveeproductie kan ook een impact op de kostprijs hebben. Langere leegstand en verminderde aantallen kunnen de kostprijs voor de pluimveehouder beïnvloeden. Ook de voorschakels (vermeerderingsbedrijven en broederijen) ondervinden moeilijkheden om de geproduceerde broedeieren of ééndagskuikens ordentelijk af te zetten;
  • Alle ‘out of home’ consumptie blijft precair en vooral onzeker voor de nabije toekomst. Wanneer zullen school- en bedrijfskantines terug warme maaltijden aanbieden? Wordt de horeca nog getroffen door een (lokale) lockdown de komende maanden? Heel veel vragen, geen antwoorden …

Kortom, doorheen de ganse pluimveevleesmarkt, heerst een stemming van voorzichtigheid, onzekerheid en elke dag opnieuw de potentiële aan- en verkoop evalueren.

De bezorgdheid over het komende najaar is bijgevolg zeer groot: elke partij binnen de Belgische braadkippenkolom zou graag meer houvast en perspectief hebben voor de komende maanden. Daarom is het wellicht raadzaam dat braadkippenhouders en hun toeleverende en/of afnemende zakenpartners de individuele bedrijfssituaties openlijk bespreken en her-evalueren, ondanks heel veel onbekende factoren, maar met het oog op een zo goed mogelijk afstemmen van de productie op de potentiële vraag vanuit de diverse marktsegmenten. Alle ééndagskuikens dienen bij de opzet in de stal dan ook goed ingepland te zijn voor de slacht. Dit zal geen eenmalige noch eenvoudige oefening zijn, maar de komende maanden quasi continu verdergezet moeten worden. Hopelijk kan de Belgische braadkippenkolom, met haar goede reputatie van kort schakelen en wendbaarheid, hier het verschil maken.

Tekst en bron: VEPEK – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , SARS-CoV-2