Actualiteit

Pluimveeslachterij Nollens geteisterd door COVID-19: 68 van 200 werknemers testen positief

Pluimveeslachterij Nollens geteisterd door COVID-19: 68 van 200 werknemers testen positief

In pluimveeslachterij Nollens werd bij een aantal medewerkers een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Omdat de infectie zich snel in het bedrijf verspreidde, werd de hulp van de gemeente ingeschakeld. Inmiddels hebben liefst 68 van de 200 werknemers positief op corona getest.

De pluimveeslachterij Nollens wordt momenteel geteisterd door corona. In overleg met het bedrijf en samen met de gemeentelijke noodplanningscoördinator Peter Martens en de gemeentelijke veiligheidscel verwittigde de Kruisemse burgemeester Joop Verzele (CD&V) het Agentschap Zorg en Gezondheid, de federaal gezondheidsinspecteur, de medisch expert van de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), de diensten van de gouverneur en de politiediensten. Samen zochten zij naar een manier om deze corona-uitbraak op een correcte en efficiënte manier aan te pakken in het belang van de veiligheid van de medewerkers en de volksgezondheid.

68 werknemers besmet

De arbeidsgeneeskundige dienst testte op maandag 15 maart alle medewerkers en uit de resultaten blijkt dat 68 van de ongeveer 200 medewerkers besmet zijn. “Het Contact Tracing Team brengt nu, samen met de preventieadviseur van het bedrijf, de mensen in kaart met wie de besmette medewerkers een hoogrisicocontact hadden, zodat ook zij getest kunnen worden en in quarantaine gaan. Dit om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan”, zegt dokter Naïma Hammani van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Bedrijf past werking aan

Dagelijks slacht en versnijdt het bedrijf Nollens kippen tot afgewerkte producten. Door de uitval van een groot aantal medewerkers dreigde de werking van het bedrijf in het gedrang te komen. Maar in het kader van het welzijn van de dieren is het absoluut noodzakelijk dat de pluimveeslachterij blijft draaien, eventueel met een vermindering van haar capaciteit. Omdat de besmettingen en de hoogrisicocontacten zich nagenoeg uitsluitend in de versnijzaal situeren, zal het bedrijf een beroep doen op een nieuwe ploeg interims en het aantal slachtingen halveren.

“Om te voorkomen dat er binnen het bedrijf opnieuw infecties optreden, zullen we extra toezien op onderhoud en hygiënemaatregelen. Daarnaast voorzien we een bijkomende eetzaal zodat onze medewerkers verder van elkaar kunnen zitten tijdens de middagpauze. Aan de chauffeurs vragen we om in hun vrachtwagen te blijven”, beklemtoont Bruno Nollens.

Bijkomende maatregelen

Inspecteur Lieven Vandemeulebroecke van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen benadrukt dat de corona-uitbraak in pluimveeslachterij Nollens geen gevolgen heeft voor de voedselveiligheid. “De producten van het bedrijf mogen zonder problemen geconsumeerd worden”, zegt hij. Omdat het een vrij grote uitbraak betreft, zal de situatie de komende dagen van heel nabij worden opgevolgd. Zo zal komende donderdag opnieuw heel uitgebreid worden getest.

Bron: Nieuwsblad – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , SARS-CoV-2