Actualiteit

Vogelgriepbesmetting in Frankrijk heeft gevolgen voor België

Vogelgriepbesmetting in Frankrijk heeft gevolgen voor België

Door een uitbraak van het hoogpathogene H5N1-vogelgriepvirus op een leghennenbedrijf in Warhem, Noord-Frankrijk, op zo’n 4 km van de Belgische grens, is er een bewakingszone ingesteld die deels in West-Vlaanderen ligt.

 

De zone omvat een vijftiental pluimveehouderijen. In de zone zijn de gebruikelijke maatregelen van een 10 km-zone van kracht. Derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren zijn mogelijk vanaf volgende maandag 25 december. De kaart is te vinden in de instructies in bijlage.

 

AI-situatie België

 

De nieuwe bewakingszone overlapt niet met de beperkingszones Diksmuide. De timing voor de zones Diksmuide blijft dus behouden mits er geen nieuwe besmettingen in deze zones worden vastgesteld:

 

  • De beschermingszone Diksmuide wordt op vrijdag 29 december om 0h00 omgezet in bewakingszone. De maatregelen van de bewakingszone worden vanaf dan toegepast.
  • De bewakingszone Diksmuide wordt op zondag 7 januari om 0h00 opgeheven, op voorwaarde dat de eindscreening in de zone gunstig is. De monsternemingen voor deze eindscreening zijn gepland op woensdag 3 januari.

In de afgelopen week werden de eerste nieuwe gevallen van hoogpathogene H5 vastgesteld bij wilde vogels in ons land, nl. in Antwerpen en Middelkerke. Dit geeft aan dat er waarschijnlijk opnieuw meer vogelgriep circuleert bij wilde vogels in grote delen van het land. Het is de verwachting dat het aantal gevallen in de komende weken nog zal toenemen.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV – Foto: FAVV

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Dierengezondheid , West Vlaanderen , Antwerpen