Actualiteit

België stelt ophokplicht in voor geregistreerde houderijen

België stelt ophokplicht in voor geregistreerde houderijen

Vanaf morgen, zaterdag 9 december, treedt de ophokplicht opnieuw in voege. Dit besliste Minister van Landbouw Clarinval vandaag als bijkomende preventieve maatregel tegen vogelgriep. Aanleiding daarvoor zijn de ontwikkelingen langsheen de vogelmigratieroutes die ons land aandoen en het toegenomen aantal besmettingen bij wilde vogels en pluimvee dat op die routes is vastgesteld, ook in ons land.

Vanaf morgen, zaterdag 9 december, gelden daardoor opnieuw de volgende maatregelen in het hele land:

  • De afschermverplichting voor pluimvee en vogels van geregistreerde houderijen wordt opnieuw ingesteld.
  • Het binnen of afgeschermd voederen van pluimvee en vogels blijft verplicht.
  • Het binnen drenken van pluimvee en vogels wordt opnieuw ingesteld.
  • Het gebruik van onbehandeld oppervlaktewater bij pluimvee en vogels wordt opnieuw verboden.
  • De huidige regeling omtrent het uitladen van commercieel slachtpluimvee , waarbij onder strikte bioveiligheidsmaatregelen een uitlaadperiode van maximaal 10 dagen mogelijk is, blijft behouden.
  • Het verhoogd toezicht in de commerciële pluimveehouderij, waarbij een behandeling van pluimvee enkel mag worden opgestart indien monsters voor een laboratoriumonderzoek worden overgemaakt aan DGZ of ARSIA, blijft onverminderd van toepassing.

Tekst: Pluimvee - Bron: FAVV - Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid , West Vlaanderen , Oost Vlaanderen , Antwerpen , Limburg