Actualiteit

Binnenkort algen in pluimveevoeder?

De focus van het ValgOrize-project ligt op duurzaam en kwalitatief geproduceerde, lekkere algen voor menselijke consumptie, maar onderzoekers van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) bekijken tevens in het kader van ee…

Donderdag 14 mei 2020

Eieren essentieel voor menselijke gezondheid

Dat eieren gezond zijn om te eten is al lang geen geheim meer, maar dat eieren een essentiële rol spelen in de bescherming van de menselijke gezondheid is minder bekend. Eieren spelen namelijk een cruciale rol in de ontwikkeling van vaccins. Onda…

Woensdag 15 april 2020

Kippen niet vatbaar voor het SARS-CoV-2-coronavirus

Het nieuwe SARS-CoV-2-coronavirus zou afkomstig zijn van vleermuizen en heeft tot de coronaviruspandemie geleid. Onderzoeken van het Duitse instituut voor diergezondheid, Friedrich-Loeffler-Institut tonen aan dat varkens en kippen niet vatbaar zijn …

Dinsdag 7 april 2020

Uitval door vlekziekte na vaccinatie niet uitgesloten

Uitval aan het einde van de ronde door toedoen van vlekziekte is, ondanks vaccinatie, niet ondenkbaar. Dat blijkt uit een Nederlands praktijkonderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Jaarlijks duiken er wel enkele gevallen op van vlekz…

Dinsdag 10 maart 2020

Noord-Zuidsamenwerking voor DGZ en ARSIA

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en haar Waalse zuster Arsia gaan in de toekomst nauwer samenwerken. Hiertoe ondertekenden Jean Detiffe, voorzitter van Arsia, en Marcel Heylen, voorzitter van DGZ, een intentieverklaring tot samenwerking. Ondan…

Zaterdag 22 februari 2020

ILVO investeert in nieuwe proefstal voor pluimvee

Strengere eisen rond milieu, maatschappelijke vragen rond dierenwelzijn, de stijgende pluimveevleesproductie in Vlaanderen,… Om aan de nood van de pluimveehouderij en de toeleverende sectoren in Vlaanderen naar bijkomend innovatief onderzoek tegemoe…

Maandag 30 december 2019

Vlaanderen investeert 3,6 miljoen euro in foie gras-‘kweekvlees’

Foieture, een samenwerkingsproject tussen verschillende organisaties, ontvangt van Vlaams minister van innovatie Hilde Crevits (CD&V) 3,6 miljoen euro om foie gras-‘kweekvlees’ te ontwikkelen. Foieture Foieture is een samenwerkingproject tuss…

Maandag 16 december 2019

Witte legkippen meer toekomst dan bruine?

Voor de commerciële eiproductie worden wereldwijd twee grote groepen hybride rassen onderscheiden: eenvoudigweg de witte en de bruine legkippen. Naast hun verschillend verenkleed is vooral het onderscheid in gewicht uitgesproken, vandaar de benaming…

Zaterdag 14 september 2019