Actualiteit

Demoproject OptiWel-Emis, ook iets voor jou?

Demoproject OptiWel-Emis, ook iets voor jou?

Stikstofemissie en dierenwelzijn zijn twee actuele thema’s in de vleeskuikenhouderij. Het verlagen van de bezettingsdichtheid en het houden van trager groeiende vleeskuikenrassen worden naar voor geschoven als maatregelen die het dierenwelzijn verbeteren. Maar in welke maten zijn deze maatregelen verenigbaar met de realisatie van een emissiereductie in de praktijk? En wat zijn de gevolgen op andere aspecten van de bedrijfsvoering?

 

Om een antwoord te bieden op deze vragen startten het Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, Landsbond Pluimvee en Boerenbond in januari 2023 met het demonstratieproject ‘OptiWel-Emis’.

 

Demonstraties op ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij   

 

Met proeven op het ILVO en het Proefbedrijf Pluimveehouderij worden verschillende parameters onder de loep genomen in vergelijkende studies. Zowel op grote – als op kleine schaal wordt er een vergelijking gemaakt tussen verschillende rassen en bezettingsdichtheden. Tijdens deze proeven worden verschillende parameters opgevolgd zoals dierenwelzijn, ammoniakuitstoot, productie, vleeskwaliteit en rendabiliteit. Op basis van deze experimenten wordt er een effectenmatrix opgesteld die we demonstreren op praktijkbedrijven.

 

Overleg met de volledige vleeskuiken-keten        

 

Naast onderzoek willen we in dit project de volledige vleeskuiken-keten bereiken. Dit doen we aan de hand van overlegmomenten met pluimveehouders, stakeholders en retail. Tijdens deze momenten kan input gegeven worden in de proefopzet en kunnen de resultaten besproken worden.

 

Wil u meer informatie over het project? Of wil u deelnemen aan dit project als praktijkbedrijf of stakeholder? Neem dan vrijblijvend contact op met neil.vandenbroeck@provincieantwerpen.be of kris.debaere@provincieantwerpen.  

 

Dit project wordt gefinancierd vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Milieu , Dierengezondheid , Onderzoek