Actualiteit

Efsa-advies nefast voor Europese pluimveesector: Ban kooisystemen voor leghennen uit en beperk groei vleeskuikens

Efsa-advies nefast voor Europese pluimveesector: Ban kooisystemen voor leghennen uit en beperk groei vleeskuikens

Efsa: Ban kooisystemen voor leghennen uit, beperk de groei van vleeskuikens tot 50 gram per dag, zet maximaal 11 kilo vleeskuikens per vierkante meter op en zorg dat ze toegang tot een uitloop krijgen met 70 procent begroeiing.

 

Dat zijn enkele adviezen uit een wetenschappelijk onderzoek dat de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa op verzoek van de Europese Commissie heeft uitgevoerd. Efsa publiceerde haar aanbevelingen dinsdag 21 februari. Efsa deed twee onderzoeken. Eén over leghennen en één over vleeskuikens.

 

De onderzoekers stelden welzijnsproblemen vast bij leghennen en vleeskuikens. Leghennen ervaren volgens de onderzoekers onder meer groepsstress, botbreuken en botaandoeningen, bewegingsbeperkingen en aandoeningen aan huid, veren, poten en snavel. De wetenschappers adviseren de Europese Commissie dat het behandelen van snavels moet stoppen in de EU en dat er andere houderijsystemen moeten komen die onder meer pikkerij tegen moeten gaan.

 

“Wereldvreemd”, liet de Landsbond Pluimvee in een eerste korte reactie weten. “Verschillende onderzoeken en praktijkervaringen hebben aangetoond dat stoppen met laseren van de snavels net een grote negatieve impact hebben op het dierenwelzijn. Er zijn en er zullen altijd op andere vlakken verbeterpunten kunnen aangebracht worden, al wordt het dringend tijd dat verschillende organisaties hun dubbele agenda eens bloot leggen. Wraakroepend hoe de EU op landbouwvlak het de landbouw haast onmogelijk maakt – we consumeren volop wat we hier niet meer mogen produceren – terwijl het wel volop import mogelijk maakt uit derde landen die niet aan dezelfde eisen en normen moet voldoen. In bepaalde gevallen zelf heffingsvrij”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

 

Aanpassing EU-wetgeving

 

De Europese Commissie werkt aan een aanpassing van de EU-wetgeving op het gebied van dierenwelzijn. Het is hierbij nog onbekend welke adviezen van Efsa de Europese Commissie overneemt. Eind dit jaar komt de Europese Commissie wel met een voorstel om kooihuisvesting in de veehouderij uit te faseren en uiteindelijk te verbieden. Het burgerinitiatief End the Cage Age gaf de aanzet hiertoe De Europese Commissie en het Europese Parlement geven aan dat ze achter het verbod ook kooihuisvesting staan. Dit terwijl koloniehuisvesting (cf. verrijkte kooien) ook veel voordelen kent, zoals een betere diergezondheid en een veel lagere uitstoot van fijn stof, geur en stikstof. In België zou het, zoals het er vandaag voorligt, onrealistisch zijn om om te bouwen naar een alternatiever systeem door de veel grotere impact naar stikstof, geur en fijn stof toe.

 

Bekijk hier de belangrijkste (Engelstalige) conclusies van Efsa voor vleeskuikens en hier de belangrijkste (Engelstalige) conclusies van Efsa voor leghennen. De Efsa meldt hierin ook aanbevelingen.

 

Tekst: Pluimveeweb/Pluimvee – Bron: Efsa/Pluimveeweb – Foto: Shutterstock

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Onderzoek