Actualiteit

Vogelgriephaard vastgesteld op vermeerderingsbedrijf te Esen

Vogelgriephaard vastgesteld op vermeerderingsbedrijf te Esen

In Esen, een deelgemeente van Diksmuide (West-Vlaanderen), is het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N1 vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf.

Er is voor het eerst sinds februari een nieuwe besmetting vastgesteld met het hoogpathogene H5N1-virus op een pluimveehouderij in ons land. Het betrokken bedrijf is een vermeerderingsbedrijf in Diksmuide, waar gisteren verhoogde sterfte is vastgesteld, die finaal te wijten bleek aan vogelgriep. De ca. 20.000 moederdieren van het bedrijf werden vandaag geruimd. De precieze bron van besmetting is nog niet duidelijk, maar virus afkomstig van wilde vogels is een waarschijnlijke piste.

 

Rond de besmette site worden de gebruikelijke zones met een straal van 3 km (beschermingszone) en 10 km (bewakingszone) afgebakend. De zones liggen volledig in West-Vlaanderen.

 

In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht, o.a.:

  • inventariseren van alle vogels op geregistreerde houderijen,
  • afschermen/ophokken van alle pluimvee in de beide zones en van andere gehouden vogels in de beschermingszone
  • verhoogd toezicht en striktere bioveiligheidsmaatregelen
  • verbodsbepalingen omtrent veel pluimveeactiviteiten
  • verbod op verzamelingen van pluimvee en vogels

De eerste derogaties voor het afvoeren van slachtpluimvee en broedeieren worden van kracht op woensdag 6 december.

 

Door deze besmetting is ons land ook zijn status van vrij van vogelgriep bij pluimvee kwijt. Dit zal vermoedelijk een impact hebben op de export van pluimvee en pluimveeproducten naar derde landen.

 

De epidemiologische situatie zal in de komende weken vermoedelijk slechter worden. Er zijn weliswaar de afgelopen 2 maanden geen besmette wilde vogels meer gevonden in ons land, maar deze uitbraak en de ontwikkelingen in de afgelopen weken in de buurlanden, waar ook nieuwe uitbraken op pluimveehouderijen zijn vastgesteld, tonen aan dat er in onze contreien wel degelijk nog steeds hoogpathogene H5-virussen circuleren.

 

Hoewel ophokplicht nog niet overal van toepassing is, roepen we iedereen dan ook op om alle noodzakelijke bioveiligheidsmaatregelen reeds zeer strikt en nauwgezet toe te passen.

 

Alle nuttige informatie is eveneens op de website van FAVV terug te vinden.

 


Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid