Actualiteit

Inhoud komend JULI nummer Pluimvee

In het julinummer van Pluimvee is het ditmaal ondervoorzitster Delphine Vandaele die enkele problematieken binnen de sector kadert in haar voorwoord. Het hele stikstofgebeuren is daar één van, waar Kristof Gheldof zijn interessante visie tijdens het…

Woensdag 30 juni 2021

Ophokplicht verder ingetrokken

In Nederland is de afscherm- en ophokplicht in twee aanvullende regio’s rondom Drenthe deze nacht, 30 juni om 00:00, ingetrokken. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht onverkort van kracht.   Minister Schouten acht het ver…

Woensdag 30 juni 2021

Thuisconsumptie eieren kent opmerkelijke stijging door Covid-19

Covid-19 heeft op verschillende zaken een enorme impact gehad, eveneens op de thuisverbruikcijfers en ditmaal was het niet in negatieve zin. We moesten massaal in ons kot blijven en de kook- en bakwoede sloeg toe, waardoor het thuisverbruik van eier…

Maandag 28 juni 2021

Belgische deel 10 km-zone Weert opgeheven

In Weert werd op 21 mei het hoog pathogene vogelgriepvirus vastgesteld op een kalkoenenbedrijf. De 10 km-zone viel deels op Belgisch grondgebied. Eind vorige week is de eindscreening in dat Belgische deel van de 10 km-zone rond Weert met gunstig res…

Maandag 21 juni 2021

Ophokplicht in Nederland deels vervallen

In vijf van de 20 regio’s in Nederland is de ophokplicht op zaterdag 19 juni om 00:00 komen te vervallen. Voor de overige regio’s blijft de afscherm- en ophokplicht, die sinds 22 oktober 2020 in voege is, onverkort van kracht.   Regionale afbo…

Zaterdag 19 juni 2021