Actualiteit

Versoepeling maatregelen om de verspreiding van LPAI H3 tegen te gaan

Versoepeling maatregelen om de verspreiding van LPAI H3 tegen te gaan

Het LPAI H3 virus dat begin 2019 in alle hevigheid toesloeg, is al sinds de late zomer van de radar verdwenen. De regelmatige verplichte staalnames voor opfokkers en vermeerderaars, om aan te tonen dat hun tomen vrij waren van LPAI H3, werden al spoedig aanzien als een financiële last die bovendien niet meer relevant was. De sector was daarom al enige tijd vragende partij om de verplichte staalnames bij de verplaatsing van dieren en broedeieren in kader van de H3-problematiek stop te zetten. Ondertussen is de wijziging in het Ministerieel Besluit ondertekend door Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme en mogen staalnames met onmiddellijke ingang - vóór het verschijnen in het staatsblad - worden stopgezet.

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Wetgeving , Dierengezondheid , Laagpathogene aviaire influenza H3N1