Actualiteit

Wetgevend kader rond H3 verlengd tot eind 2021

Wetgevend kader rond H3 verlengd tot eind 2021

Het als laagpathogeen bestempelde H3N1-vogelgriepvirus zal voor velen die destijds getroffen zijn nog aanvoelen als een open wonde. Niet persé door het virus zelf, wel door de onmacht door het vacuüm op gebied van wetgeving die er toen heerste. Hieraan kwam een einde met de publicatie van de twee Koninklijke Besluiten die instonden voor de bestrijding en de vergoeding van het influenzavirus van het type H3. Deze KB’s vervielen respectievelijk op 31/12/2020 en 01/01/2021. Op vraag van de sector zijn deze KB’s uiteindelijk met een jaar verlengd kunnen worden. Beide KB’s vervallen nu op 31/12/2021.

Tekst: Eigen verslaggeving -  Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid , Laagpathogene aviaire influenza H3N1