Actualiteit

Tijdelijke waarborgleningen voor pluimveebedrijven getroffen door het vogelgriepvirus

Tijdelijke waarborgleningen voor pluimveebedrijven getroffen door het vogelgriepvirus

Pluimveebedrijven in Vlaanderen die het financieel moeilijk hebben naar aanleiding van de besmetting met het vogelgriepvirus kunnen op een tijdelijke waarborg vanuit het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds rekenen. Dat maakt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits bekend. De waarborgregeling komt bovenop de 4,2 miljoen euro die Vlaanderen al toekende voor de getroffen bedrijven.

Vorig jaar zijn in totaal een 80-tal bedrijven in Vlaanderen getroffen door een besmetting met het vogelgriepvirus aviaire influenza van het type H3.  Dat is een virus dat pluimvee treft, maar volledig onschadelijk is voor de mens en de voedselketen. Het merendeel van deze pluimveebedrijven heeft onmiddellijk het bedrijf geruimd om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Door die vrijwillige ruiming hebben deze pluimveehouders besmetting van andere bedrijven tegengehouden en de economische schade beperkt.

Door de vrijwillige ruiming hebben een aantal bedrijven het financieel moeilijk gekregen. Indien ze dat willen, kunnen ze gebruik maken van een waarborgregeling vanuit de Vlaamse overheid. Het gewaarborgde krediet kan gebruikt worden voor bepaalde algemene kosten (voederkosten, veeartskosten, enz.), of voor de financiering van specifieke kosten voor de herbevolking van de geruimde stallen.

De waarborg is toegankelijk voor bedrijven die voor 11 juli 2019 al een pluimveehouderij in uitbating hadden. De aanvrager moet kunnen aantonen dat zijn of haar bedrijf negatieve gevolgen ondervindt van de uitbraak van de aviaire influenza. De maximale looptijd van de kredieten bedraagt zeven jaar en de waarborg geldt voor drie jaar. De waarborg bedraagt maximaal 80% van het subsidiabele kredietbedrag.

Vlaamse minister van Landbouw Hilde Crevits: "In Vlaanderen zijn vorig jaar tientallen pluimveebedrijven getroffen door aviaire influenza. Via het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds kunnen we getroffen bedrijven die dat wensen een waarborglening toekennen. Dankzij zo'n lening kan je gemakkelijker een krediet krijgen bij de bank en kunnen de pluimveehouders de nodige investeringen doen. De waarborgregeling komt bovenop de 4,2 miljoen euro die Vlaanderen al toekende voor de getroffen bedrijven."

Tekst en Bron: Kabinet van de Vlaamse minister van economie, innovatie, werk, sociale economie en landbouw Hilde Crevits - Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid , Laagpathogene aviaire influenza H3N1