Actualiteit

Minister Crevits trekt Vlaamse H3-steun op met 1,7 miljoen euro

Minister Crevits trekt Vlaamse H3-steun op met 1,7 miljoen euro

Het LPAI H3-virus heeft van april tot juli lelijk huis gehouden op in totaal 82 pluimveebedrijven, voornamelijk in de Provincie West-Vlaanderen. Aangezien het wachten was op het koninklijk besluit van 4 juli 2019 alvorens de Federale overheid effectief de nodige maatregelen trof, vielen de 55 bedrijven die reeds vrijwillig geruimd hadden uit de vergoedingsregeling daar er niet retro-actief gewerkt kon worden. Om deze bedrijven toch enigszins tegemoet te komen keurde de Vlaamse regering de opstartvergoeding van 2,5 miljoen euro goed. De sector kon zich hier geenszins in vinden, dit was louter een druppel op een hete plaat en was slechts een fractie van de totaal geleden schade.

Opstartvergoeding opgetrokken

Het oorspronkelijke budget van 2,5 miljoen euro voor het toekennen van de opstartvergoeding aan de bedrijven die vrijwillig geruimd hebben wordt nu verhoogd met 1,7 miljoen euro tot 4,2 miljoen euro. Dit liet Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits vandaag weten. Alle dossiers zijn reeds in behandeling, van zodra deze zijn goedgekeurd, volgt de uitbetaling. De verwachting is dat de uitbetaling nog dit jaar zal gebeuren, ten laatste begin volgend jaar door toedoen van de betalingsprocedures.

Alle steun is welkom

De totale schade werd geraamd op 25.000.000 EUR. In eerste instantie kon er geen verhoging bekomen worden van de 2,5 miljoen euro die ex-minister van Landbouw Koen Van Den Heuvel reeds had vrijgemaakt halverwege de crisis, niet meer dan een druppel op een hete plaat oordeelde de sector toen en vroeg minister van Landbouw Crevits dan ook om extra middelen. Die heeft de sector nu gekregen met een verhoging van de opstartvergoeding met 1,7 miljoen euro. Ondanks dat dit nog steeds slechts een fractie van de totale schade dekt, is deze extra steun voor de getroffen bedrijven meer dan welkom.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1