Actualiteit

Ongeloof en frustratie troef bij infovergadering omtrent H3N1

Ongeloof en frustratie troef bij infovergadering omtrent H3N1

Het hele H3-gebeuren houdt de pluimveesector al meer dan een half jaar in de ban. Het LPAI H3-virus mag dan van de radar lijken te zijn verdwenen. De gevolgen voor de getroffen bedrijven, zowel op financieel als emotioneel vlak, waren dit allesbehalve. Dit was duidelijk voelbaar op de infovergadering omtrent H3N1 die op heel wat belangstelling kon rekenen.

De sectororganisaties vonden het belangrijk om alle getroffenen eens samen te brengen en om een aantal zaken te kaderen en de visie van de verschillende instanties te aanhoren, al werd dit omwille van sanitaire overwegingen ‘on hold’ gezet. Nu er sinds 19 juli geen nieuwe gevallen van LPAI H3 meer zijn bijgekomen, de algemene screening geen nieuwe gevallen aan het licht bracht en de meeste onduidelijkheden op wetgevend vlak waren weggewerkt kon deze infovergadering alsnog doorgaan.

Philippe Houdart - Directeur Crisiscel FAVV - kwam de visie toelichten vanuit het FAVV en Herman Claeys - Diensthoofd Sanitair beleid dieren en planten – gaf een uitéénzetting van het Sanitair Fonds en de mogelijkheden om dergelijke issues naar de toekomst toe anders te kaderen.

Het onrechtvaardigheidsgevoel was tijdens de discussiemomenten duidelijk merkbaar. Het feit dat het ene bedrijf wel vergoed zal worden en het andere niet (cfr. Op het moment van het eerste KB had 70 % van de sector (57 bedrijven) reeds geruimd) stootte op heel wat ongenoegen. Desondanks is de vergoeding voor die bedrijven die nog niet hadden opgeruimd vaak niet meer dan een aalmoes.

Hetgeen vooral leefde was het ongeloof dat, ondanks dat het virus officieel een laag pathogeen virus is, er geen passende maatregel kon getroffen voor een virus dat in het veld alle kenmerken vertoonde van een matig hoog pathogeen virus. De benadering om dit virus dan ook puur per definitie te beschouwen is een gegeven dat heel wat onnodig leed heeft veroorzaakt. Daarnaast was het bijzonder frustrerend dat de middelen vanuit het Sanitair Fonds, wat oorspronkelijk sectorgeld was, niet kon aangewend worden in een situatie als deze.

Door het H3N1 virus zijn er in totaal ca. 2.600.000 dieren geruimd geweest, voornamelijk leghennen (65 %), vermeerderingspluimvee (24 %), opfok leg (8 %) en kalkoenen (3 %).

Een uitgebreide verslaggeving kunt u nalezen in ons novembernummer van Pluimvee.

Tekst: Eigen verslaggeving

                 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Moederdieren - Broeierij , Laagpathogene aviaire influenza H3N1