Actualiteit

Getroffen H3-bedrijven wachten op Vlaamse witte rook

Getroffen H3-bedrijven wachten op Vlaamse witte rook

Het LPAI H3-virus heeft van april tot juli lelijk huis gehouden op in totaal 82 pluimveebedrijven, voornamelijk in de Provincie West-Vlaanderen. Het vacuüm op gebied van wetgeving omtrent dit virus heeft ervoor gezorgd dat er in eerste instantie geen gecoördineerde bestrijding werd uitgevoerd en dat er geen beroep kon gedaan worden op het Sanitair Fonds.

Federale ruimingsvergoeding

Drie maanden na de uitbraak van het virus werd er alsnog, op basis van een uitzonderingsverordening, een mogelijkheid bekomen om een gecoördineerde ruiming te voorzien waarbij de getroffen bedrijven een ruimingsvergoeding konden bekomen. Doordat deze uitzonderingsverordening geen retroactiviteit toelaat, kunnen enkel bedrijven die geruimd hebben na het ruimingsbesluit (KB 11/07/2019) aanspraak maken op deze Federale compensatieregeling waarbij er een vergoeding kan bekomen worden vanuit het Sanitair Fonds. Eveneens voor deze bedrijven geldt dat er geen retroactiviteit kan bekomen worden inzake leeftijd of dieraantallen, waardoor de Federale compensatieregeling voor hen vaak slechts een fractie is van hetgeen ze oorspronkelijk recht op hadden.

Vlaamse steunmaatregel

De pluimveehouders die voor die datum op eigen initiatief hadden geruimd bleven echter helemaal in de kou staan en zullen nu door Vlaanderen gedeeltelijk gecompenseerd worden door middel van een opstartvergoeding. Voormalig landbouwminister Koen Van Den Heuvel voorzag middenin de crisis een budget van 2,5 miljoen EUR aan Vlaamse steunmaatregelen. De crisis deinde echter behoorlijk uit, waardoor het begrootte budget ruim onvoldoende bleek te zijn. De sector is dan ook vragende partij om het budget te verhogen. Of en in welke mate huidig Minister van Landbouw Hilde Crevits het budget zal verhogen is voorlopig nog onduidelijk. Het is voor de getroffen bedrijven afwachten tot a.s. vrijdag, dan zal dit dossier op de Ministerraad behandeld worden.

Aanvraagperiode bijzonder kort

Tijdens het sectoroverleg van vorige week omtrent de Vlaamse vergoeding werd er duidelijk gewezen op het feit dat alle dossiers nog dit jaar moeten uitbetaald worden. Hierdoor zal de aanvraagperiode bijzonder kort zijn waardoor de aanvraag best zo spoedig mogelijk wordt ingediend nadat de Ministerraad zijn goedkeuring geeft gegeven over dit dossier.

Indien getroffen pluimveehouders problemen hebben bij het opstellen van hun dossier kunnen ze contact opnemen via info@pluimvee.be of telefonisch op het nummer 0032 496 244 954 (Martijn Chombaere) of 0032 475 854 205 (Danny Coulier).

Tekst: Eigen verslaggeving

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Juridisch , Laagpathogene aviaire influenza H3N1