Actualiteit

Ophokplicht in ons land blijft voorlopig uit, in tegenstelling tot Nederland

Ophokplicht in ons land blijft voorlopig uit, in tegenstelling tot Nederland

Het hoogpathogene vogelgriepvirus van het serotype H5N8 is sinds 31 december 2019 zich vanuit het Oosten van Polen voornamelijk in Europa aan het verspreiden. Ondertussen is het virus reeds gesitueerd in Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Duitsland en Oekraïne. Nederland oordeelde na een tweede geval van H5N8 in Duitsland dat een ophokplicht gerechtvaardigd was, België houdt voorlopig de boot af.

“De mate aan verspreiding van het hoogpathogene virus, het feit dat het virus zich haast onopgemerkt kan ophouden in wilde vogelpopulaties en de heersende twijfel over het al dan niet migreren van die populaties – zowel via migratieroutes als door transmissie via autochtone vogels – laat ons pleiten voor een ophokplicht”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker van de Landsbond Pluimvee. “Het virus is te dicht genaderd en de twijfel is te groot om bij een mogelijkse besmetting van H5N8 in een toom pluimvee met vrije uitloop deze pluimveehouders zonder schroom aan te kijken en te stellen dat een ophokplicht niet gerechtvaardigd was. Er dient echter ook wel vermeld te worden dat de transmissie via wilde vogels slechts één mogelijke manier van virusoverdracht is, een ophokplicht is zodoende slechts een deel van de oplossing.”

Het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV)  evalueert de situatie dagelijks en dit in nauw overleg met de sector, maar acht het risico van insleep via contacten met de getroffen landen nog steeds hoger in dan het risico op insleep vanuit wilde vogels. Ondanks het feit dat puur qua afstand er een groter risico is voor België dan voor Nederland, heeft men in Nederland er toch voor geopteerd om vanaf woensdag 12/02/2020 reeds een ophokplicht in te stellen voor commercieel pluimvee. Dit onmiddellijk na een nieuw geval van HPAI H5N8, nu bij een hobbyhouder in Duitsland in de buurt van Stuttgart, op zo’n 260 km van de Belgisch grens.

“Als het virus in België uitbreekt, zijn we sowieso één dag te laat, daarom blijven we herhalen dat we een ophokplicht liever twee weken te vroeg zien dan één dag te laat”, aldus Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond Pluimvee. “We kunnen ons vinden in de visie van het FAVV om pas een afschermplicht bovenop de huidige maatregelen toe te passen van zodra er een substantieel risico is op insleep via wilde vogels, al zijn we ervan overtuigd dat we dit ondertussen reeds bereikt hebben. Bij een uitbraak is het uiteindelijk wel opnieuw de pluimveehouder die de enorme economische consequenties hiervan zal moeten dragen. We hebben hier ook op gewezen bij een overleg met het kabinet van Vlaams minister van Landbouw Crevits, die ons hierin bijtreedt en reeds een schrijven heeft gericht aan haar collega minister Denis Ducarme om toch te wijzen op de economische gevolgen voor de Vlaamse pluimveehouderij bij een mogelijkse uitbraak in België”.

“Vandaag heeft de sector opnieuw een overleg gehad met het FAVV om de situatie te beoordelen, het is nu aan Federaal minister van Landbouw Ducarme om al dan niet over te gaan tot het opleggen van een ophokplicht.  We kunnen enkel maar hopen dat we ditmaal preventief kunnen handelen en niet zoals bij de talloze uitbraken van H3N1 van 2019, waar we achter de feiten aanliepen door een gebrek aan sturing vanuit de overheid”, aldus Chombaere.

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid