Actualiteit

Nederland stelt ophokplicht in voor commercieel gehouden pluimvee

Nederland stelt ophokplicht in voor commercieel gehouden pluimvee

Minister Schouten, de Nederlandse minister van Landbouw, stelt per 12 februari 2020 om 00:00 uur voor heel Nederland een ophokplicht in voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een recente besmetting op een hobbylocatie bij Bretzfeld, Duitsland.

Risico te groot

Omdat de recente besmetting in Duitsland westelijker is dan eerdere besmettingen is er een kans dat ook in andere delen van West-Europa het virus in lokale wilde watervogelpopulaties aanwezig is. Om deze redenen heeft Nederland dan ook besloten om een ophokplicht op te leggen voor commercieel gehouden pluimvee om een besmetting met het hoogpathogene H5N8-virus te voorkomen.

Herevaluatie

Over vier weken komt de deskundigengroep opnieuw bij elkaar om de situatie van dat moment te beoordelen Als de situatie dan is genormaliseerd, bijvoorbeeld omdat er geen nieuwe uitbraken zijn geweest, kan de ophokplicht worden ingetrokken.

Tekst: Pluimvee – Bron: Rijksoverheid – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Dierengezondheid