Actualiteit

EU moet reageren op burgerinitatief 'Stop de kooien'

EU moet reageren op burgerinitatief 'Stop de kooien'

Om een einde te maken aan kooihuisvesting besloten 170 Europese organisaties, waaronder GAIA, het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ te lanceren. Een Burgerinitiatief om een verbod te eisen voor het gebruik van kooisystemen in de veehouderij.

Kaap van 1 miljoen ruimschoots overschreden

Met maar liefst 1,5 miljoen handtekeningen, waaronder 90.000 vanuit België, is de kaap van 1 miljoen handtekeningen ruimschoots gehaald en is de Europese Commissie verplicht om het initiatief te onderzoeken binnen de drie maanden na ontvangst van een op voorhand erkend burgerinitiatief. De Commissie antwoordt hen met een voorstel van maatregelen in reactie op het burgerinitiatief, of legt uit waarom zij niets zal ondernemen. Aan het burgerinitiatief is een plenaire hoorzitting in het Europees Parlement eraan gekoppeld, gevolgd door een eventuele stemming.

Zwart-wit verhaal met een vleugje huichelarij

Ondanks dat het EU-burgerinitiatief een mooi initiatief is met als hoofddoel het verhogen van het dierenwelzijn, stoot het ons als Landsbond Pluimvee tegen de borst dat GAIA er een zwart-wit verhaal van probeert te maken. Het houden van hennen in alternatieve systemen is nu eenmaal niet onlosmakend verbonden aan een hogere mate van dierenwelzijn. Zowel alternatieve systemen als de verrijkte kooisystemen hebben voor –en nadelen. In de beginjaren van de professionele pluimveehouderij had het een reden waarom men de hennen van de grond haalde, op deze manier konden hennen niet meer in contact konden met hun eigen mest en werden er heel wat pluimvee gerelateerde ziektes vermeden. Daarnaast komen er in alternatieve systemen meer botbreuken voor, leven de hennen in lucht met veel hogere stofconcentraties ten nadele van zowel hen als pluimveehouder, liggen de uitvalpercentage meestal hoger,…

Bovendien hebben pluimveehouders met koloniehuisvesting in 2012 nog maar recente investeringen gedaan. Toen zijn miljoenen geïnvesteerd in de omschakeling van de stallen om het dierenwelzijn te verhogen. In het antwoord op een parlementaire vraag had toenmalig landbouwminister Joke Schauvliege het begin dit jaar over 25,7 miljoen euro aan lopende leningen bij Vlaamse pluimveehouders. De langstlopende lening is pas terugbetaald in 2033. Nu stellen dat diezelfde overheid enkele jaren later een totaalverbod zou opleggen zou haast een onmenselijke beslissing zijn.

Vooraleer de EU de verrijkte kooien wil afschaffen in de professionele pluimveehouderij zou Brussel beter eerst werk maken van een stempelplicht op bedrijfsniveau en de import verbieden van eieren die niet aan de Europese standaard inzake kippenwelzijn voldoen.

Tekst: Pluimvee – Bron: Eigen verslaggeving/Vilt

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Wetgeving