Actualiteit

Witte legkippen meer toekomst dan bruine?

Witte legkippen meer toekomst dan bruine?

Voor de commerciële eiproductie worden wereldwijd twee grote groepen hybride rassen onderscheiden: eenvoudigweg de witte en de bruine legkippen. Naast hun verschillend verenkleed is vooral het onderscheid in gewicht uitgesproken, vandaar de benaming lichte en halfzware legkippen. Maar ook wat hun gedrag of de kleur van hun eieren betreft onderscheiden ze zich van elkaar. De hoofdoorzaak van het verschil is terug te leiden tot het basisras waaruit deze hybride legrassen gefokt werden.

De resultaten (leg%, legpersistentie, VC, ...) zijn bij de witte hybriden beter en hun (witte) eieren kunnen daarom aan lagere kostprijs geproduceerd worden, worden beschouwd als duurzamer (minder CO2 uitstoot) en zelfs diervriendelijker. Voor industriële verwerking worden daarom overwegend de witte hybriden ingezet.

Maar de Europese consument, met uitzondering van enkele Noordelijke landen, heeft een uitgesproken voorkeur voor eieren met bruine schaal. In de USA, Mexico, Canada maar ook in bv. India of Iran daarentegen geniet wit duidelijk de voorkeur. De versmarkt in schaal volgt daarom de consumentenvoorkeur.

Een uitgebreide analyse evenals een inschatting van toekomstige evolutie is te vinden in ons september nummer van ons vakblad Pluimvee.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Onderzoek