Actualiteit

Wake up call VLM reikt verder dan enkel maar boetes voor uitgereden mest zonder analyse

Wake up call VLM reikt verder dan enkel maar boetes voor uitgereden mest zonder analyse

De Vlaamse Landmaatschappij stuurde begin april een persbericht uit om land- en tuinbouwers op de hoogte te stellen dat de mestbank na een jaar van sensibilisatie de eerste boetes zou toekennen voor het uitrijden zonder geldige analyse. Het niet beschikken over een geldige analyse gaat echter verder dan enkel maar de boete op zich.

Sensibilisatiecampagne is voorbij

De Mestbank sensibiliseerde sinds vorig jaar maximaal om alle betrokken partijen in te lichten over de regels rond het bepalen van de juiste mestsamenstelling. In januari heeft de Mestbank alle mestafzetdocumenten die in januari moesten vergezeld worden van een analyse gecontroleerd. Het merendeel van de documenten was in orde. 124 mestafzetdocumenten werden zonder geldige analyse gereden. Momenteel legt de Mestbank hiervoor voor het eerst aan 29 landbouwers en 13 uitbaters boetes op, voor een totaal van 17.700 euro. Die controleactie wordt maandelijks herhaald.

Niet toegekende nutriënten grootste probleem

Het Mestdecreet beschouwt het uitrijden zonder geldige analyse als een zware overtreding, waarvoor een boete geldt van 100 EUR per vracht (maximaal 400 EUR per transportdocument) (artikel 63 §12 °12, Mestdecreet). Naast de boete voor het uitrijden van de mest zonder geldige analyse, worden de nutriënten (kg N en Kg P2O5) echter niet toegekend aan de betreffende vrachten. Dit is voor iemand die veel NER-MVW’s heeft, vaak nog het grootste probleem. Minder afzet van N betekent minder toekenning van certificaten op de NER-MVC-rekening waardoor NER-MVC’s kunnen worden geannuleerd. Dit resulteert vervolgens in te weinig NER’s waardoor opnieuw boetes opgelegd kunnen worden.

Billijkheid aan de dag leggen

De Landsbond Pluimvee roept de Mestbank op om enige billijkheid aan de dag te leggen door bij het al dan niet toekennen van een boete rekening te houden met de historiek van het bedrijf en indien er toch een boete wordt toegekend, de koppeling van de nutriënten te laten doorgaan. In tegenstelling tot andere mestcategorieën wordt pluimveemest haast uitsluitend verwerkt of geëxporteerd en komt dit zodoende nauwelijks op de Vlaamse velden terecht.

Tekst: Pluimvee – Bron: VLM/Pluimvee – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu