Actualiteit

Vult U uw VKI-document correct in?

Vult U uw VKI-document correct in?

Het voedselketeninformatie-document, beter bekend onder de afkorting VKI, is een document dat voor elk dier of elk lot dieren dat naar het slachthuis wordt gestuurd aan de slachthuisexploitant moet bezorgd worden. Dit document bevat alle informatie die volgens de wetgeving door de pluimveehouder moet bezorgd worden aan het slachthuis via één formulier waardoor:

 • De nodige informatie beschikbaar is ten behoeve van de veterinaire keuring;
 • Er voldaan kan worden aan de dierenwelzijnseisen bij transport;
 • De vereiste informatie beschikbaar is voor de export van pluimveevlees buiten de EU.

Vaak voorkomende fouten

 

Ondanks dat het VKI-document al enige tijd in omloop is, stellen de slachthuisexploitanten te vaak volgende onvolmaaktheden vast tegen:

 • Beslagnummers : een Belgisch beslagnummer bestaat ALTIJD uit 12 cijfers. De ‘BE’ vooraf moet niet worden vermeld. Het beslagnummer op het VKI-formulier moet IDENTIEK zijn aan het beslagnummer op het Salmonella labo-rapport;
   
 • Opzetdatum : de opzetdatum op het VKI-formulier moet IDENTIEK zijn aan de opzetdatum op het Salmonella labo-rapport;   
   
 • Tegen het aantal kippen naar een bepaald slachthuis en gemiddeld gewicht : uitermate belangrijk om een juiste transportplanning mogelijk te maken;

Anno 2019

Ondanks dat we in een gedigitaliseerd tijdperk leven, vallen er nog punten te rapen op vlak van efficiëntie in de manier waarop de VKI-documenten bezorgd worden aan het slachthuis. De aanbevolen werkwijze is :

 1. Voor braadkippen, zoveel mogelijk het model-formulier van Beplume gebruiken. Indien u werkt met Excell-software biedt het voorgeprogrammeerde Belplume-VKI formulier -onderstaand via volgende link- veel voordelen omwille van de ingebouwde controles. Gebruikt u andere software, dan kan u beter het blanco Belplume-VKI formulier gebruiken;
   
 2. Bij voorkeur invullen ‘op scherm’ en de voor-aanmelding per e-mail overmaken aan het slachthuis. Bij de voor-aanmelding is het niet nodig het VKI-formulier te ondertekenen. Bij het leveren van de kippen geeft u één getekend VKI per beslagnummer mee aan een chauffeur;
   
 3. Met de hand ingevulde en gefaxte formulieren zijn vaak erg moeilijk leesbaar.
   
 4. Aan elk slachthuis waaraan zal worden geleverd, wordt één voor-aanmelding per beslagnummer, ten laatste 2 werkdagen voor de slachtdag bezorgd. Met vermelding van het juiste aantal kippen voor dat slachthuis.

Tekst: Pluimvee – Bron: VIP

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij