Actualiteit

Vogelgriepvirustransmissie via indirect contact bij vrije uitloop

Vogelgriepvirustransmissie via indirect contact bij vrije uitloop

Uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Nederland is gebleken dat vogelgriepvirustransmissie via indirect contact met uitwerpselen van wilde vogels in de uitloop de belangrijkste risicofactor is voor een vogelgriepbesmetting. De besmetting kan geschieden door opname van grond of water met geïnfecteerde fecaliën.

Onderzoek

Over een tijdspanne van 209 dagen heeft de WBVR, met behulp van 8 digitale videocamera’s, de activiteiten gevolgd over de ganse uitloop. In totaal werd er voor 5.016 uur aan beeldmateriaal onderzocht.

Resultaten

Uit de video-analyses bleek dat de uitloop herhaaldelijk bezocht werd door verschillende soorten wilde vogels (24) en zoogdieren (7). Aangezien vogelgriepvirussen met de uitwerpselen mee worden uitgescheiden en er geen direct contact werd waargenomen tussen kippen en wilde (water)vogels, hoofdzakelijk omdat de kippen de wilde vogels wegjoegen, kunnen de hennen besmet geraken door de opname van grond of water met geïnfecteerde fecaliën. Bij probleembedrijven of bedrijven die door toedoen van hun ligging gevoeliger zijn voor contaminatie komt het er op neer om hun uitloop minder aantrekkelijker te maken voor wilde (water)vogels.

Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveehouderij

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën