Actualiteit

Vogelgriep in België, een stand van zaken

Vogelgriep in België, een stand van zaken

De eindscreening in Turnhout is gunstig verlopen en België is bijna zonevrij, maar de druk onder wilde vogels blijft aanhouden.

Gunstige eindscreening Turnhout

De eindscreening in de bewakingszone Turnhout is in de week van 5 december afgewerkt. Na analyse bleken alle resultaten gunstig. Dit betekent dat de zone in de loop van vrijdagnacht van die betreffende week werd opgeheven. Vanaf zaterdag 10 december gelden rond Turnhout dan nog enkel de landelijke maatregelen.

Bijna zonevrij

Er rest nu nog enkel een stukje bewakingszone in de gemeente Heuvelland, West-Vlaanderen, dat werd afgebakend naar aanleiding van een uitbraak in Frankrijk. In afwezigheid van verdere uitbraken daar, wordt deze zone opgeheven in de nacht van 15 op 16 december. Dit zal gebeuren zonder eindscreening, aangezien het enige commerciële pluimveebedrijf in deze zone ondertussen is leeggekomen.

Druk blijft aanhouden

In de afgelopen weken zijn er weer een tiental besmette wilde vogels gevonden, verspreid over het land. De omgevingsdruk blijft dus nog steeds erg hoog, maar anders dan in de periode voordien heeft dat zich niet vertaald in nieuwe uitbraken. Het is nu vooral belangrijk om de aandacht niet te laten verslappen en de bioveiligheid onverminderd te blijven handhaven.

Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid , West Vlaanderen , Antwerpen