Actualiteit

Verwerping natuurherstelwet wint aan belangstelling

Verwerping natuurherstelwet wint aan belangstelling

Een meerderheid van de Europese parlementaire landbouwcommissie heeft dinsdag voor de verwerping gestemd van de natuurherstelwet. Ondanks dit louter een advies is, geven de Europarlementsleden hiermee wel een sterk signaal aan de leden van de parlementaire commissie leefmilieu dat de natuurherstelwet bijgestuurd moet worden. Een onhaalbare kaart met zware gevolgen voor sectoren zoals de landbouw, luidt de grootste kritiek.

 “De natuurherstelwet staat te ver van de realiteit en moet terug naar de tekentafel, er is geen rekening gehouden met het gecumuleerd effect van de verschillende wetgevingen”, zegt EP-lid Hilde Vautmans (Open Vld).

Tom Vandenkendelaere (cd&v), die al eerder een verwerping vroeg, is tevreden over de uitkomst van de stemming. “Vlaanderen kan men niet vergelijken met uitgestrekte gebieden zoals in Spanje of Polen, en toch zouden de regels van de Europese natuurherstelwet zoals ze nu op tafel ligt voor iedereen gelijk zijn. Nog meer natuurherstel zou de ondernemingszekerheid van de Vlaamse landbouw op de helling zetten. Net die bijkomende onzekerheid zou ervoor zorgen dat nog minder jonge boeren het ouderlijk bedrijf overnemen of nieuwe boeren een bedrijf starten, geheel tegen de doelstelling van diezelfde Europese Commissie in om meer jonge, veerkrachtige landbouwbedrijven te hebben in de toekomst. Begrijpen wie kan."

 

Et alors?

 

De verwerping van de landbouwcommissie is eerder symbolisch. Het is de stemming in de commissie leefmilieu (ENVI) die doorslaggevend zal zijn. ENVI moet wel rekening houden met het standpunt van AGRI waardoor er zal moeten gestemd worden over de verwerping tijdens de volgende bijeenkomst, die op 15 juni op de agenda staat.

Daarna zijn verschillende scenario’s mogelijk. Als ENVI de verwerping steunt, dan moet dit door de plenaire vergadering van het Parlement ook goedgekeurd worden. Nadien volgt formeel een verzoek van EP aan de Europese Commissie om het voorstel terug te trekken. Dan moet de Europese Commissie de procedure opnieuw beginnen en met een nieuw voorstel komen.

In het geval dat ENVI de verwerping niet steunt en dus vóór de natuurherstelwet stemt, dan moet dit ook plenair goedgekeurd worden en zal de EVP-fractie opnieuw amendementen indienen tijdens de plenaire zitting. Wat de uitkomst zal zijn, weten we binnen enkele weken.

 

Tekst: Pluimvee/Vilt – Bron: Vilt – Foto: Tom Vandendelaere via Twitter

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu