Actualiteit

Vervroegd slachten van moederdieren zonder verificatieonderzoek blijft voor onbegrip zorgen

Vervroegd slachten van moederdieren zonder verificatieonderzoek blijft voor onbegrip zorgen

Sinds kortelings is het vanuit Europa niet meer toegestaan om systematisch een verificatieonderzoek uit te voeren na een eerste positieve uitslag met een te bestrijden Salmonellatypering. Deze Europese regelgeving blijft echter voor heel wat onbegrip zorgen, daar positieve koppels al na een eerste positieve uitslag vervroegd moeten geruimd worden. Dit terwijl uit het verleden bleek dat na verificatieonderzoek* deze koppels vaak negatief waren en nu zodoende nodeloos moeten geruimd worden.

Vanuit verschillende landen wordt deze regelgeving daarom niet zomaar naast zich neergelegd. Alsook voor de Landsbond Pluimvee blijft dit een ‘no go’. Na overleg met Europarlementslid Hilde Vautmans is er onder meer een schriftelijke parlementaire vraag gesteld bij de Europese Commissie waar er op deze problematiek wordt ingegaan.

*In België en Nederland zijn de voorbije 3 jaar resp. 30 en 60 % van de verificatieonderzoeken negatief gebleken.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Alle categorieën , Moederdieren - Broeierij