Actualiteit

Verval ophokplicht bij particulieren vanaf 6 april is eerste gefaseerde versoepeling

Verval ophokplicht bij particulieren vanaf 6 april is eerste gefaseerde versoepeling

In november 2020 werd het hoogpathogene vogelgriepvirus H5 vastgesteld in en rond België. Om het pluimvee te beschermen tegen deze zeer besmettelijke en dodelijke virale ziekte, heeft minister van Landbouw David Clarinval indertijd verschillende maatregelen getroffen, waaronder een ophokplicht. Deze ophokplicht, althans voor het pluimvee bij particulieren, komt te vervallen vanaf dinsdag 6 april. Hiermee is een eerste stap gezet in het afbouwen van de sanitaire maatregelen in kader van het hoogpathogene vogelgriepvirus H5. Particuliere houders zijn echter wel nog steeds verplicht om hun dieren binnen te voederen zodat wilde vogels niet door voedsel naar de ren gelokt worden.

 

In België werd op 1 maart de voorlopig laatste besmettingen van het vogelgriepvirus bij wilde vogels geregistreerd. De voorlopig laatste uitbraak bij pluimvee en gehouden vogels dateert dan weer van eind januari. Doordat het vogelgriepvirus minder circuleert bij wilde vogels en veel watervogels al naar hun broedgebieden in het noorden vertrokken zijn, wordt de situatie in België gunstiger en neemt het risico op besmetting van pluimvee door wilde vogels af. Hierdoor kunnen de huidige voorzorgsmaatregelen gefaseerd versoepeld worden. Een eerste stap is het opheffen van de ophokplicht voor de dieren van particulieren, die inging op 15 november 2020. Wanneer de situatie gunstig blijft, kan in een volgende fase ook de ophokplicht voor professionele houders worden opgeheven en dit ten vroegste op 20 april.

 

Het FAVV blijft nog steeds waakzaam. Het vogelgriepvirus circuleert alvast nog in enkele buurlanden. Vooral in het Noorden van Europa is het virus nog actief. Het Agentschap heeft op regelmatige basis overleg met andere lidstaten en de Europese overheden en staat in nauw contact met de sector.

 

Tekst: Pluimvee/FAVV – Bron: FAVV – Foto: MC

Te vinden in: Alle categorieën