Actualiteit

“Verstrengd decreet zou in principe einde Belgische veesector betekenen”

“Verstrengd decreet zou in principe einde Belgische veesector betekenen”

VILT verdiepte zich in de teksten van het stikstofakkoord van 10 maart 2023 en in de teksten van het voorstel tot decreet en raadpleegde een aantal specialisten. Hieruit concludeerden ze dat er wel degelijk significante verschillen met soms zeer verregaande consequenties. Zo zouden, zoals het decreet er nu bijligt, 7.000 van de 8.000 professionele veebedrijven in Vlaanderen geen hervergunning meer krijgen.

 

Over het stikstofakkoord en het daaruit volgende decreet is er al veel inkt gevloeid en het laatste is er nog niet over geschreven. Uit het uitvoerige artikel van VILT concludeert men dat, zoals het decreet er nu bijligt, 7.000 van de 8.000 professionele veebedrijven in Vlaanderen geen hervergunning meer zouden krijgen. Wat eigenlijk het einde van de veesector in België betekent.

 

Minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v), die het decreet niet mee indiende, is te horen dat het decreet (onder meer) op het vlak van hervergunningen manifest ingaat tegen de politieke afspraak. “Er is duidelijk afgesproken dat bedrijven die inspanningen doen om de generieke reductiemaatregelen te behalen, een hervergunning moeten kunnen krijgen zolang hun impactscore onder de 50 procent ligt”, stelt minister Brouns.

 

Gwendolyn Rutten van Open Vld, die in het Vlaams parlement het stikstofdossier nauw opvolgt, liet online al weten dat ze dit niet zal laten gebeuren: “Laten we niet gebeuren. Is een fout in de tekst, het parlement zal dat rechtzetten.” Verder wacht de Open Vld fractie vooral op het advies van de Raad van State vooraleer ze inhoudelijk dieper willen ingaan op wat er in het voorstel van decreet staat.

 

De vraag blijft echter hoelang dat decreet – als het er ooit komt – juridisch overeind zal blijven. “Het decreet hangt namelijk met haken en ogen aan elkaar. Niet enkel baseert men zich op foutieve date door fictieve modellen, men handelt ongelijk t.o.v. verschillende sectoren”, aldus de Landsbond Pluimvee.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu , Juridisch