Actualiteit

Verrijkte parken binnenkort verplicht voor kweekkonijnen

Verrijkte parken binnenkort verplicht voor kweekkonijnen

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts wil dat tegen 2025 alle kweekkonijnen in professionele kwekerijen verhuizen naar zogenaamde ‘verrijkte parken’. Verrijkte parken bieden meer plaats en zijn beter uitgerust met bijvoorbeeld tunnels en knaagmateriaal. Dat is nu vastgelegd in nieuwe minimumnormen. “We nemen hiermee opnieuw het voortouw binnen Europa”, zegt Weyts.

 

Er zijn nog 15 grote konijnkwekerijen in Vlaanderen. Zij huisvesten op jaarbasis zo’n vijfhonderdduizend konijnen. Naast vleeskonijnen bevinden zich daar ook kweekkonijnen. Sinds 2016 is het verplicht vleeskonijnen in verrijkte parken te huisvesten. De verplichte parkhuisvesting geldt echter niet voor fokkonijnen. Voor mannelijke fokkonijnen is groepshuisvesting omwille van agressie immers heel moeilijk. Voor vrouwelijke fokkonijnen is groepshuisvesting wel mogelijk, maar enkel gedurende een deel van de voortplantingscyclus.

 

Ben Weyts wil daarom dat ook alle kweekkonijnen tegen 2025 verhuizen naar verrijkte parken. “Dergelijke parken zijn diervriendelijker omdat konijnen er meer natuurlijk gedrag kunnen vertonen”, legt hij uit. Een verrijkt park biedt meer plaats, is uitgerust met plateaus waarop de konijnen kunnen springen of onder kunnen schuilen en is uitgerust met matjes of een comfortabele bodem. Daarnaast bevatten verrijkte parken ook tunnels en tal van knaagmateriaal.

 

Om die doelstelling tegen 2025 te bereiken stelde de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn voorschriften op waaraan de huisvesting van de verschillende soorten kweekkonijnen moet voldoen. “De nieuwe minimumnormen voor de huisvesting van kweekkonijnen komen er na overleg met onder andere Boerenbond, de Landsbond Pluimvee, GAIA en het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO)”, aldus de minister. “In overleg met alle partners kiezen we voor moderne dierenwelzijnsnormen. Ons Vlaams dierenwelzijnsbeleid legt de lat opnieuw hoog. Zo nemen we steevast het voortouw voor meer dierenwelzijn in Vlaanderen.”

 

Tekst: Pluimvee/Vilt – Bron: Vilt- Foto: pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Konijnenhouderij